V Hrozové zřejmě jako první v okrese Bruntál před deseti lety opravili božítělové kapličky a vypravili k nim procesí. Po padesáti letech už si nikdo z místních nepamatoval, jak červnové slavnosti Božího těla probíhaly, ale naštěstí byly k dispozici aspoň vzpomínky německých rodáků.

„V čele procesí vždy pochodovali hasiči z Hrozové a Rusína následováni dechovkou a kostelním sborem. Pak šly školní děti. Děvčata těsně před baldachýnem trousila na cestu květiny. Farář s nejsvětější svátostí kráčel pod baldachýnem ve zlatém ornátu. Nebesa nesli úctyhodní muži a následovali je další, kteří nesli sošky svatých, a ministranti se zvonečky a kadidlem," popsal tuto slavnost německý pamětník z Hrozové Josef Scharbert.

„Hledali jsme inspiraci také u sousedů v Polsku," prozradila Dagmar Návratová ze sdružení Královský stolec, které se podílelo na obnovení božítělových tradic.

KOMUNISTÉ PROCESÍ ZAKÁZALI

Protože za první republiky bylo Boží tělo státním svátkem, mířily snad ze všech kostelů liturgické průvody na návsi a na náměstí. V roce 1948 komunisté v celém Československu zakázali veřejné projevy náboženského života a postavili mimo zákon také veškerá procesí mimo kostel. Proto božítělové tradice u nás na tak dlouho vymizely.

Po roce 1989 se nejdřív průvody Božího těla vrátily na venkov, ale dnes už se s nimi můžeme setkat i ve větších městech, jako je třeba Krnov.

Také v Krnově se minulý týden božítělové chalozpěvy rozléhaly náměstím a dívky s košíčky sypaly květy na cestu, kterou kráčelo procesí s baldachýnem. Pod ním kněz nese nejdůležitější prvek božítělové slavnosti: svátost oltářní. Když se procesí zastaví, mají ministranti úkol zajistit kolem baldachýnu vykuřování kadidlem.

FÁMA: ZÁKON ZAKÁZAL KADIDLO

Toho, že se procesí s kadidelnicí stále častěji objevují na náměstích pod širým nebem, využili recesisté z webu tisickrate.cz.

Zveřejnili krátce před Božím tělem 15. června zdánlivě seriozní článek „Protikuřácký zákon vyžene kadidla z kostelů." V něm varovali veřejnost, že zákaz kadidelnic v interiérech kostelů naruší průběh letošní slavnosti Božího těla.

„Informovali jsme se na ministerstvu zdravotnictví a tam nám řekli, že liturgické okuřování je možné provádět pouze venku před kostelem," cituje web tisickrate.cz generálního sekretáře České biskupské konference a uvádí příklady kostelů, které nedávno musely koupit nové kadidelnice kvůli přísnějším emisím a teď je zákonodárci nutí, aby přešli na kadidelnice elektronické.

Někteří biskupové prý svým kněžím doporučují, aby kostely prohlásili za dočasnou stavbu, která protikuřáckému zákonu nepodléhá.