V rámci desátého ročníku celosvětového happeningu Hodina Země mohou města nebo firmy celého světa prezentovat své závazky v oblasti životního prostředí.

„Do této události se naše obec zapojuje již nejméně popáté nebo pošesté, teď si přesně nevzpomenu," oznámil starosta obce Světlá Hora Václav Vojtíšek.

Hodina Země od roku 2007 symbolicky propojuje obce, firmy i jednotlivce na celém světě. Cílem tohoto happeningu je dát viditelně najevo zájem na společné snaze o ochranu životního prostředí, zejména klimatického systému Země.

Chovejte se k přírodě slušněji

K Hodině Země se mohou města, firmy nebo jednotliví občané připojit v sobotu 19. března půl deváté večer tím, že na hodinu zhasnou světla osvětlující významné památky, štíty firem, hotely nebo vlastní domy.

Jednoduchý, ale viditelný čin – zhasnutí světel – je signálem pro veřejné činitele, že je třeba věnovat více pozornosti ochraně životního prostředí, zejména ochraně klimatu. „Do akce se zapojujeme v rámci propagace oblasti Jeseníků, kterou máme rádi právě kvůli krásné přírodě, k níž však mnoho lidí nepřistupuje tak, jak by mělo," vysvětloval starosta Václav Vojtíšek.

Co se bude vypínat

„Je dobře, že se akce pořádá večer, není takový problém na hodinu vypnout přístroje, protože většinou v tuto dobu nikdo nepracuje, prostě se dobrovolníci na hodinu zabaví jinak než sledováním televize. U nás v obci se vypne veřejné osvětlení a osvětlení památek," prozradil starosta obce Světlá Hora Václav Vojtíšek.

V Andělské Hoře také zhasne veřejné osvětlení, v Horním Benešově se rozhodli vypnout osvětlení na městském hřbitově.

Jak kampaň vznikla

První Hodina Země proběhla 
31. března 2007, když v australském Sydney zhaslo na hodinu svá světla více než 2,2 milionu domácností a firem.

Rok nato se k happeningu připojilo 370 měst a obcí v pětatřiceti zemích světa. Za jediný rok se Hodina Země proměnila z lokální aktivity v celosvětové hnutí za trvale udržitelný život. V roce 2008 vypnulo osvětlení odhadem až 100 milionů lidí po celém světě. Na hodinu se ponořily do tmy světově známé dominanty, včetně mostu Golden Gate v San Francisku, římského Kolosea nebo reklamy na Coca-Colu na náměstí Times Square.

V dalších letech se Hodina Země zapsala do historie jako nejrozsáhlejší dobrovolná akce, která připomíná nutnost snížení příspěvku lidstva ke změnám klimatu. Počet zapojených zemí postupně narostl na více než sto sedmdesát, zhasíná se více než 10 tisíc památek světového významu a během Hodiny Země se na celé planetě uskuteční více než 600 tisíc akcí.

Česko a nejslavnější zhasnuté památky

Mezi světově známými stavebními památkami, které podpořily akci zhasnutím, byly například Sfinga a pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele v Brazílii nebo pařížská Eiffelova věž.

Už v roce 2010 se do happeningu Hodina Země zapojily tři desítky měst v České republice. 
V roce 2015 jich bylo již více než 140 spolu se 130 firmami a tisíci jednotlivci. Akci podpořila řada památek, mezi jinými i Pražský hrad, Tančící dům, Vítkovické pece nebo Štramberská trúba.

Hodinu Země pořádá Světový fond na ochranu přírody, v České republice Klimatická koalice, Centrum pro dopravu a energetiku a Ekologický institut Veronica.

Miriam Opletalová