Při plánování obnovy cvilínských stezek a odpočívadel spojily síly občanské iniciativy, město Krnov a Lesní správa města Krnova. Vznikl projekt na obnovu asi 760 metrů výletních pěšin, které se vinou serpentinami ve svahu v zalesněné části Cvilína.

Zatímco dnes nám zalesněný Cvilín splývá do jednoho celku, obnova laviček, vyhlídek a pěšin má v terénu tvořit orientační body. Dochovaly se mapy Cvilína s půvabnými německými názvy vyhlídek jako Stolečku, prostři se, Odpočívadlo přátelství, Odpočívadlo sv. Jiří, Ďábelská kazatelna, Místo podsvětní, U divokého myslivce, Boží oko, Sluneční pohled a podobně.

Po odsunu německého obyvatelstva cvilínské vyhlídky zarostly lesem a z turistické infrastruktury zůstaly jen fragmenty.

Jak dopadl podobný pokus o oživení této části Cvilína v sedmdesátých letech, zaznamenal krnovský kronikář Josef Dundálek: „Často chodím s manželkou do cvilínského lesa na procházku. Je tam dobrý vzduch, klid, pohoda a zajímavé lesní partie. Tato oblast měla být podle volebního programu MěstNV ze sedmdesátých let přeměněna v rozsáhlý krnovský lesopark.

Tento záměr se dosud nepodařilo realizovat. Ve spolupráci s lesním závodem v Městě Albrechticích byla poměrně vysokým nákladem rozšířena, vyštěrkována a posypána asfaltovou drtí část cesty na úpatí Cvilína a také cesta od vodárny na krnovskou rozhlednu.

Bylo zde dáno i několik laviček k odpočívání. Část je jich však vandaly již zničena.“