Dnešní návštěvníci Cvilína mají pojmenované jen nejznámější atrakce jako poutní kostel s křížovou cestou, rozhlednu nebo cvilínské schody. Před sto lety na Cvilíně sudetoněmečtí turisté udržovali systém stezek, na kterém každá vyhlídka i pěšina měla své jméno.

Dochovaly se mapy Cvilína s půvabnými názvy vyhlídek jako Stolečku, prostři se, Odpočívadlo přátelství, Odpočívadlo sv. Jiřího, Ďábelská kazatelna, Místo podsvětní, U Divokého myslivce, Boží oko nebo Sluneční pohled. Po odsunu německého obyvatelstva cvilínské vyhlídky zarostly lesem a z promyšlené turistické infrastruktury zůstaly jen fragmenty.

Při obnově cvilínských stezek a odpočívadel spojily síly občanské iniciativy, město Krnov a Lesní správa města Krnova. Vznikl projekt na obnovu asi 760 metrů staré výletní pěšiny plné serpentin v zalesněné části Cvilína.

„Vydali jsme se se starými plány na Cvilín hledat, co z těch pěšinek zbylo dnes, aby to geodet mohl v terénu zaměřit a paspartizovat. Ukázalo se, že obnova pěšin bude nečekaně levná, řádově kolem 130 tisíc korun za 760 metrů stezky. Důvodem je to, že jsou úzké a geniálně využívají místní podmínky.

Zatímco dnes nám zalesněný Cvilín splývá do jednoho celku, obnovené lavičky, vyhlídky a pěšiny tam znovu vytvoří v terénu orientační body," popsal projekt krajinář Petr Ondruška, který v uplynulých letech uspořádal řadu akcí zaměřených na pochopení Cvilína.

Zval občany na společné sáňkování, ornitologické vycházky, vlastivědné i historické přednášky nebo na vzpomínání pamětníků.

„Na starých sudetských stezkách na Cvilíně mě fascinuje poměr cena výkon. I po desítkách let, co se tudy přestalo chodit a pěšiny zmizely pod vývraty a nálety, stačí pro obnovu jen lopata, krumpáč a pila. Nebýt té původní sítě, neumím si představit, kolik papírování, rozborů, posudků, peněz a času by stálo vybudovat to dnes celé od nuly.

Užitečnost i udržitelnost této stavby je enormní. Stačí trocha práce a vydrží to dalších sto let," uzavřel Ondruška s tím, že bychom se z nápadů dávných fanoušků turistiky mohli ledacos přiučit.