Co mě štve?

Na úrovni kraje a státu to, že již sedm let odmítají vládní i krajští politici využít projekt Vnitrostátní offset na stránkách www.vnitrostatnioffset.cz , který je bez nadsázky řešením hospodářské krize. Řeší zásadní problémy naší společnosti, tedy korupci a nezaměstnanost.

Zahrnuje i pilotní projekt hospodářského rozvoje hospodářsky slabých oblastí na příkladu Jeseníků. Ten by přinesl efektivní využití fondů Evropské unie na rozvoj naší oblasti. Bohužel, realita ukazuje, že fondy Evropské unie naší oblasti mnoho nepomohou.

Na úrovni obce. Že u nás v Karlovicích vládne chaos a nesmyslné utrácení peněz. „Vláda“ obce i většina zastupitelů se chovají naprosto stejně jako jejich parlamentní a krajské vzory. Závist, ješitnost, hloupost, podrazy a princip kolektivní nezodpovědnosti nedovolí realizovat smysluplný rozvoj obce.

Na co jsem hrdý?

Na svoje rodiče. Naučili mne před nikým neohýbat páteř, ale i pokorně přiznat a napravit své chyby. Nic lepšího mi nemohli do života dát.