Na vrcholové části kopce, který se tyčí nad místní částí Kostelec, stojí kamenný pomník, který po válce místní železničáři a pracovníci pošt pojmenovali po Petru Bezručovi. Tento pomník nazývaný Bezručova mohyla byl postaven roku 1910 na počest jiného literáta – rakouského spisovatele Petera Roseggera. Letos jsme si připomněli 90 let od jeho úmrtí v roce 1918, takže památník Roseggerovi Krnované postavili ještě za jeho života.

Od dominantní Bezručovy mohyly zmizela v uplynulých dnech převážná většina náletových keřů a dřevin, jež se tu uchytila za posledních dvacet let, tedy za dobu, kdy se na kopci nedělala zásadní údržba. „Byly provedeny výřezy kolem vrcholové partie kopce, odstraněny nálety z poloviny jižní strany a ze dvou třetin severní strany, dále došlo na vyčištění příkopů, rozmulčování staré trávy a v těchto pracích ještě pokračujeme. Zároveň zde bude zkušebně nainstalována jedna lavička. Pokud ve zdraví přežije zimu a vandalové ji nechají na pokoji, další by k ní mohly přibýt na jaře,“ uvedl pracovník Odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově Dušan Martiník.

Dosavadní práce na Bezručově vrchu přišly město na 70 tisíc korun. Vyčištění městských pozemků v okolí Bezručova vrchu, jemuž se v Krnově lidově říká Mohyla, je součástí rozsáhlejšího projektu budování naučné stezky. V přilehlých lesích na stezce pracuje státní podnik Lesy ČR, Lesní správa Město Albrechtice. A tato akce je součástí kampaně Krnov – město stromů.

„Naučná stezka povede z parkoviště na začátku Ježníku na Bezručův vrch. Budou na ní rozmístěny informační tabule a řada odpočívadel, od jednoduchých laviček až po lesní hřiště. Některá odpočívadla už jsou hotová, například dětské minihřiště pár set metrů od Bezručova vrchu. Tento týden postavíme altán hned na kraji lesa vedle Mohyly a další odpočívadla vybudujeme na jaře,“ řekl Vítězslav Závodný z Lesní správy Město Albrechtice.

Kromě odpočívadel chtějí lesníci na vytipovaných místech v blízkosti laviček rozmístit ptačí budky či vybudovat umělý mokřad, ráj pro obojživelníky. „Na jaře plánujeme také zprůhlednění okolí naučné stezky odstraněním náletů a probírkou zeleně. Celkově do naučné stezky investujeme kolem dvou set tisíc korun,“ dodal Vítězslav Závodný.

Les mezi Bezručovým vrchem a Ježníkem je zařazen do kategorie lesa zvláštního určení, se zvýšenou rekreační schopností. Jedná se o les, ve kterém veřejný zájem na zlepšení a ochranu životního prostředí převažuje nad hospodářským využitím. Proto se lesníci kromě běžné lesnické činnosti věnují také budování různých rekreačních prvků - odpočívadel, informačních tabulí či dětských hřišť.