Průvod procházel na 1. máje kolem již neexistujících budov, například na Ruské ulici v Bruntále.

PRŮVOD PROCHÁZEL na 1. máje kolem již neexistujících budov, například na Ruské ulici v Bruntále. Fotografie: Archiv Josefa Cepka

V průběhu let se po druhé světové válce měnila podoba prvomájových průvodů, ale hlavně se měnila podoba města Bruntálu, které v příštím roce oslaví osm set let od svého založení.

Jak se město a lidé měnili, můžeme sledovat díky bruntálskému fotografovi Jindřichu Kupčákovi, který proměny města i jeho obyvatel v běhu času zaznamenal na svůj fotoaparát.

„Některé snímky mapují oslavy svátku pracujících v sedmdesátých letech minulého století, jiné jsou z pozdějších dob. Jako ta, zobrazující na náměstí Míru studenty tehdejší Střední zemědělské technické školy," řekl bruntálský historik Josef Cepek.

Průvod při velkolepých oslavách 1. máje procházel v Bruntále také po Ruské ulici, kolem dnes již dlouhé roky neexistujících budov.

Jednotlivé snímky zobrazují v průvodu příslušníky hudby sovětské posádky, pochod Lidových milicí, pracovníků Okresního ústavu národního zdraví Bruntál, sportovců, zobrazují i shromáždění na náměstí Míru v roce 1979.

Jednotlivé snímky zobrazují v průvodu příslušníky hudby sovětské posádky, pochod Lidových milicí, pracovníků Okresního ústavu národního zdraví Bruntál, sportovců, zobrazují i shromáždění na náměstí Míru v roce 1979.

Jednotlivé snímky zobrazují v průvodu příslušníky hudby sovětské posádky, pochod Lidových milicí, pracovníků Okresního ústavu národního zdraví Bruntál, sportovců, zobrazují i shromáždění na náměstí Míru v roce 1979.

Jednotlivé snímky zobrazují v průvodu příslušníky hudby sovětské posádky, pochod Lidových milicí, pracovníků Okresního ústavu národního zdraví Bruntál, sportovců, zobrazují i shromáždění na náměstí Míru v roce 1979.