Během uplynulé lovecké sezony 2018/2019 myslivci v okrese Bruntál ulovili 2169 kusů černé zvěře, o rok dříve to bylo 3204 kusů. Obdobné je to v celém Moravskoslezském kraji, kde v loňské sezoně došlo k poklesu počtu ulovené černé zvěře oproti roku předcházejícímu. Co může být příčinou?

V roce 2017 bylo nařízení Státní veterinární správy k africkému moru prasat, čili byl kladen důraz na intenzivní odlov černé zvěře bez ohledu na věkovou strukturu a bez ohledu na pohlaví. Bylo to i motivováno finančně, bylo vypláceno Státní veterinární správou zástřelné, a to bylo příčinou, že byl v roce 2017 takto vysoký odlov. A když to srovnáme s rokem 2018, tak je logické, že stavy poklesly, i když úsilí po odlovu černé zvěře v roce 2018 nepominulo.

Za zmínku stojí i poměrně vysoké číslo úhynu srnčí zvěře. V okrese Bruntál za myslivecký rok 2018/2019 bylo uloveno 2256 kusů srnčí zvěře, přičemž úhyn činí 808 kusů. Obdobné to bylo i v roce předcházejícím. Čím je to způsobeno a lze tomu nějak předejít?

Svatohubertská mše v Třemešné

Do statistiky úhynu zvěře se započítává úhyn vlivem chorob zvěře, úhyn vlivem polních prací i úhyn na silnicích vlivem střetu s motorovými vozidly. Nejvíce tohoto úhynu je na silnicích, a na polích při zemědělských pracích. Předejít tomu lze pachovými ohradníky, které jsou ve velkém instalovány podél cest a účinnými opatřeními myslivců při sklizňových pracích, ať už při senosečích, či při žních.

Samozřejmě u zemědělců to vyžaduje užití plašících zařízení, které mají povinnost používat,a jednak je to iniciativa myslivců, kteří prochází před žní plochy se psy a vyhání zvěř.

Myslivecký rok se skládá nejen z lovu zvěře, ale z celoroční intenzivní práce myslivců a závěr roku je nejenom obdobím lovu ale i společenských akcí. Co v tomto myslivci na Bruntálsku dělají?

Letos na čtyřech místech v okrese, v Krnově, Malé Morávce, Třemešné a Petrovicích proběhly svatohubertské mše, uskutečnily se za účasti velkého počtu nejen myslivců ale převážně nemyslivecké veřejnosti. Tou velkolepější akcí je reprezentační ples okresního mysliveckého spolku.

Svatohubertská mše v Krnově

Je připraven druhý ročník na 25. ledna 2020 opět v Bruntále ve Společenském domě, kde bychom chtěli navázat na kvalitu a úspěch prvního ročníku a chceme ho ještě o některé maličkosti vylepšit, jako například o účast jihomoravské krojované muziky a tahákem byla na prvním plese tombola. Samozřejmě myslivecký ples bez mysliveckých fanfár se neobejde, bude tam ukázka mysliveckých tradic a zvěřinová kuchyně.