Patří se vychovávat nové generace a nezapomínat poděkovat těm nejstarším. Červen je měsíc myslivosti, a tak v okrese uspořádali soutěž pro děti a připravili setkání jubilantů.

Okresní myslivecký spolek v Bruntále ocenil vybrané členy, kteří se v letošním roce dožívají významných životních jubileí. Na společném setkání si zasloužilí myslivci převzali svá vyznamenání. Příležitost byla zavzpomínat na léta minulá a chvíle strávené v lese.

„Nejsilnější vzpomínku mám na to, když jsem ulovil v roce 1981 jelena zrovna v den, kdy se mi narodila dcera. Byl to nerovný desaterák, tak jsem jí slíbil, že až se bude vdávat, dostane ode mne jeho trofej,“ prozradil svůj zážitek jeden z oceněných myslivců Antonín Janků z Vrbna pod Pradědem.

Za myslivci jsou ale také hodiny nejrůznějších brigád, stovky vysazených stromků v lese, každoroční zimní přikrmování zvěře, akce pro děti i pro dospělé.

„Mnozí lidé si dnes vysvětlují myslivce jako člověka, který v přírodě jen střílí, ale už nevidí tu spoustu práce, kterou vykoná jednak pro zvěř, jednak pro celé životní prostředí a tím pádem pro celou společnost,“ konstatoval předseda Okresního mysliveckého spolku Bruntál Jaroslav Mader.

Myslivce trápí nejen malé povědomí většiny lidí o jejich činnosti, ale také úbytek členské základny. Oproti minulosti dnes už myslivec nemusí být organizován v Českomoravské myslivecké jednotě. Další velký důvod je, že ubylo mysliveckých a loveckých příležitostí pro řadové myslivce. Mnohé honitby, kde dříve hospodařily myslivecké spolky, se dostaly do soukromých nájmů.

Před deseti lety bylo v rámci Okresního mysliveckého spolku Bruntál organizováno zhruba 1100 myslivců, před dvěma lety to už bylo jen 550. Nyní se podařilo pravidelný každoroční pokles zmírnit. Menší počet členů znamená hlavně menší podíl z členských příspěvků, a tudíž méně peněz na činnost.

Naštěstí se našli sponzoři, kteří pomohli, třeba majitel farmy v Holčovicích, kde se konala dětská soutěž Zlatá srnčí trofej, poskytli prostory a věnovali dětem celodenní občerstvení.

V domě, kde Okresní myslivecký spolek v Bruntále působí, zařizují myslivci společenskou místnost, kde chtějí pořádat akce především pro mládež, besedy, přednášky a promítat jim zde třeba přírodopisné filmy. Učebnu zařizují také z darů, kdo co poskytne.

„Pokud nezačneme už od těch nejmladších, vštěpovat jim lásku ke zvěři, k přírodě a neodtrhneme je od počítačů, tak vás dříve narozené už nebude mít do budoucna kdo nahradit,“ řekl Jaroslav Mader.