Na stěnách jsou nejrůznější myslivecké trofeje, fotografie a obrázky zvěře a mysliveckých zařízení, vypalované ozdobné desky, předměty používané při zábavném mysliveckém soudu a další věci s mysliveckou tématikou. Tady se mohou s myslivostí, jejími zvyky, tradicemi a s přírodou seznámit děti z bruntálských škol a přírodovědných kroužků.

Okresní myslivecký spolek ve své budově v Sadové ulici v Bruntále zprovoznil propagační a přednáškovou místnost, která je určena pro přednášky o myslivosti pro školní mládež i pro výuku dospělých v kurzech myslivosti. „Využili jsme místnosti, které doposud sloužily jako sklad a vybavili jsme je tím, co dům dal,“ řekl předseda Okresního mysliveckého spolku Bruntál Jaroslav Mader. Svépomocí tak myslivci opravili a vybavili prostory, kde chtějí vychovávat své následovníky a v dětech posílit vztah k přírodě.

Prvními návštěvníky a také účastníky slavnostního otevření se staly bruntálské děti z letního příměstského tábora a přírodovědeckého kroužku.

„Tady vidíte různé ptačí budky, lovecká zařízení, krmná zařízení, o tom všem se dozvíte, k čemu slouží. Zde je expozice zvěře, která se v našich lesích vyskytuje, srnec, jelen, prase divoké, daněk, muflon a kamzík. Tato stěna je věnována historii a mysliveckým zvykům a tradicím. Naše česká myslivost má hodně krásných tradic a zvyků, které jsme převzali od našich předků a používáme a pracujeme s nimi dodnes,“ provázel malé návštěvníky po učebně Jaroslav Mader.

Myslivci na Bruntálsku se dětem věnují dlouhodobě, pořádají pro ně třeba soutěž ve vědomostech Zlatá srnčí trofej nebo výtvarnou soutěž Mé toulky za zvěří. Vítězové z okresních kol postupují do celostátního kola, a i zde byly děti z Bruntálska v minulosti úspěšné a obsadily vítězná místa. Kresby dětí tvoří rovněž součást výzdoby přednáškové místnosti.

Práci s mládeží se dlouhodobě věnuje Karla Hynštová, ta také pro děti připravila v přednáškové místnosti program plný zábavy, zajímavosti a poučení. „Seznámíme se s tím, jaká zvěř žije u nás v lese, já vám řeknu kdo je lesník a kdo je myslivec, protože se to trochu plete. Mám pro vás kvízy a doplňovačky. Vše si můžete osahat, na vše si sáhnout, až skončíme,“ přivítala děti na první akci Karla Hynštová.

Školy a přírodovědné kroužky, které mají zájem o program v myslivecké přednáškové místnosti, se mohou obrátit na vedení Okresního mysliveckého spolku v Bruntále. To rovněž už přijímá přihlášky do mysliveckého kurzu pro dospělé.

Trvalý zábor stavby obchvatu vytyčil v pátek 25. srpna geodet v zahrádkářské osadě Zlatá Opavice.
V zahrádkářské osadě Zlatá Opavice vytyčili trasu obchvatu