„Během loňského roku se nám rozrostla sbírka o 168 nových exponátů, takže už máme celkem 549 vidlí. Nacházíme se v polovině cesty k vytčenému cíli: shromáždit 1111 vidlí," bilancoval správce muzejní podstaty Jan Gemela uplynulý rok.

Řada dárců lichnovské vidláky dojala svou štědrostí. Manželé Prdovi z Jezdkovic darovali dosud největší exponát, originální vidlový obraceč sena. Řezbář Vlastimil Dvořák z Razové jednorázově věnoval 25 vidlí a pak k nim přidával ještě další, aby získal statut vidlonoše. Se svým celkovým kontem 32 vidlí už začal dýchat na záda současné velmistryni vidlonošské ligy, Míše Hnízdové, dárkyni 33 vidlí.

Z dosavadních dárců se vyprofi lovala skupina, která sdílí společnou lásku k motorkám a autům, často ve věkové kategorii veterán.

„Pod souhrnným označením motovidláci jsme jim jako díkůvzdání věnovali samostatný koutek v expozici. Dalšími novinkami jsou vidlikonoce neboli Velikonoce s pomlázkou ve tvaru vidlí, vidlácký totem ve tvaru vidlí nebo vidlifon, kombinace mikrofonu a vidlí.

Nejvýznamnějším vidláckým kulturním počinem bylo vystoupení pěveckého sdružení Lobník ze Dvorců s pásmem 25 lidových písní o vidlích a také vydání Lichnovského vidláckého zpěvníku," zrekapituloval Jan Gemela vidlácký rok, ve kterém nechyběl vidlácký neolympijský sport ani výlety za vidlemi do Itálie, Španělska a dalších zemí.

„Vidláctví je nedílná součást venkovské turistiky. Dlouhé babí léto mi umožnilo nafotit pro muzeum sérii fotografi í s country modelingovou tematikou. Vznikl tak další produkt zážitkové terapie, který u nás mohou modelky či modelingové týmy absolvovat po individuální domluvě," vysvětlil Jan Gemela, v čem spočívá žhavá novinka: country modeling.