Lichnovští vidláci mají na podzim kalendář doslova našlapaný tématickými akcemi zaměřenými na vidlobraní. Například magické datum 11. 11. 2011 oslavili budovatelským závazkem, že odeberou během jednoho dne jedenáct nových exponátů. „Není pochyb, že se projevil magický účinek tohoto data, protože nám naše skoro sousedka darovala všech jedenáct vidlí najednou. Všechny jsou lichnovského původu. Nahromadily se od předválečných dob do současnosti na jejich zemědělské usedlosti,“ říká vedoucí a zakladatel lichnovského Muzea vidlí Jan Gemela, který dokázal z vidláctví sejmout hanlivou nálepku a založením prestižní galerie vidláků vrátil majitelům vidlí hrdost na tento prastarý pracovní nástroj.

Jubilejní padesátý exemplář vidlí, který získalo muzeum od Komendovic dvojčat z jezdecké stáje Horní Benešov-Luhy, už lichnovští vidláci zapíjeli svatomartinským vínem. Další vidlobraní proběhlo v rámci oslav státního svátku. U příležitosti 17. listopadu byl do Muzea vidlí zařazen symbolický počet 17 nových exemplářů. „Tyto exponáty jsme v galerii vidláků označili trikolorou, aby nám připomínaly boj za svobodu a demokracii, přestože v roce 1989 šťastnou shodou okolností nebyl veden s vidlemi v rukou,“ dodal Jan Gemela.

K aktivní dlouhodobé podpoře Muzea vidlí se přihlásily také první Sběrné suroviny, které sídlí v Krnově na Albrechtické ulici.

„Radka Bočková, odpovědná vedoucí sběrny, darovala muzeu jako svůj úvodní vklad patery vidle. Kdo asi bude další? A kdy díky dárcům překročíme magickou stovku?“ vyzval Jan Gemela další majitele vidlí.

Aktivní lichnovští vidláci už také založili jazykový koutek, ve kterém například přeložili pořekadlo „Zaražený jak vidle do hnoje“ do nejrůznějších jazyků včetně malajštiny nebo jidiš. Věděli jste, že Vietnamci si ho upravili na „zaražený jak vidle do bambusu“?