Při příležitosti oslav 100 let vzniku Československa připravili krnovští muzejníci novou výstavu.

„Výstava, která připomene ukončení první světové války a založení republiky, je určena nejen pro dospělé nadšence historie, ale i pro malé návštěvníky, které hravou formou provede událostmi před 100 lety,“ informovali organizátoři s tím, že v průběhu výstavy se uskuteční i lektorské programy pro školy.

Výstava bude ve Flemmichově vile v Krnově od 10. dubna do 26. května.

Připomeňme, že krnovské městské muzeum, které výstavu organizuje, je institucí starší, než naše republika. Podnět k jeho založení dal v roce 1892 ředitel reálky Josef Wünsch, a tehdejší zastupitelé souhlasili.

„Pro muzeum byly vyčleněny dvě místnosti v nově postavené budově reálky a zde byly všechny v úvahu přicházející předměty nejen soustředěny, ale i zpřístupněny veřejnosti. V počátečních letech své existence však muzeum nemělo mnoho příznivců ani dobré podmínky pro rozvoj a mělo spíše charakter školního kabinetu,“ uvádí se v textu věnovaném historii muzea.

Přesto již v prvních letech své existence uspořádalo muzeum několik velmi úspěšných výstav a dnes chystaná výstava ke stému výročí vzniku republiky není zdaleka první s číslem 100 v názvu.

Již v roce 1897 se konala úspěšná výstava ke 100. výročí znovuotevření cvilínského poutního kostela. Kostel byl v roce 1786 z nařízení císaře Josefa II. uzavřen a určen ke zboření, byl však vykoupen čtyřmi krnovskými měšťany a v roce 1795 bylo dosaženo jeho znovuotevření.

K dalším úspěšným výstavám ještě před vznikem Československa patřila výstava z díla malíře Krumpholze či výstava předmětů dovezených Conwallem Spatzierem z jeho cesty kolem světa.