Dělnický dům tvoří kromě prostor kina Mír 70 také bývalý internát pedagogické školy. Budovu Dělnického domu město získalo od Moravskoslezského kraje výměnou za budovu zdravotnické školy. V současné době je zde v provozu pouze kino a jídelna, zbývající prostory Dělnického domu jsou nevyužité.

Úvahy o novém působišti MIKS se objevily už v době, kdy se město teprve připravovalo na převzetí Dělnického domu. Počítalo se s tím, že prostory internátu lze využít ke kulturním účelům do doby, než bude dokončena rekonverze areálu Karnoly na muzeum.

„Důvodem takových úvah byly provozní náklady. Město si nemůže dovolit držet více budov, než skutečně potřebuje a je schopno spravovat. Přesunem MIKSu se uvolní vila, kterou město může prodat a získané finance vložit do digitalizace kina nebo stavebních úprav internátu. Zároveň se uprázdní byt v domě na Petrovické ulici na Starém Hliništi, kde nyní sídlí Středisko ekologické výchovy, které je součástí MIKSu a rovněž se přestěhuje do nových prostor. Tento byt také nabídneme k prodeji,“ uvedla starostka města Alena Krušinová.

Město nechalo vypracovat statický posudek únosnosti stropů, aby sem mohlo bez obav umístit muzejní depozitář. Dalším krokem bylo vyčlenění jednoho milionu korun na stavební úpravy bývalého internátu, které musí být připravené pro potřeby MIKSu, muzea a Střediska ekologické výchovy. Nejspíš sem budou směrovány také spolkové aktivity, které přerušila rekonstrukce Flemmichovy vily.

V současnosti už probíhá poptávkové řízení na stavební práce. Je třeba zejména upravit prostory pro depozitáře, posílit elektrické rozvody a vybudovat odpovídající hygienické zázemí. „Samotný přesun by mohl nastat nejdřív v červnu, možná až v srpnu.

Jako první se bude stěhovat do prvního patra MIKS. Následuje stěhování muzea do druhého patra, včetně kanceláří muzejníků a badatelny. Až se o prázdninách uvolní jídelna a kuchyň v přízemí, dojde k přesunu zbývajících součástí MIKSu, aranžérské dílny, Střediska ekologické výchovy i mobiliáře a údržby,“ nastínila možnou budoucnost ředitelka MIKS Kateřina Lindovská. V přízemí Dělnického domu kromě sociálního zařízení, dílny a skladů vznikne v prostorách současné jídelny přednáškový sál nejen pro potřeby MIKSu, ale také ostatních organizací.

„V novém působišti v Dělnickém domě z naší činnosti už neobnovíme výstavní muzejní činnost. Tu přesuneme do Flemmichovy vily,“ uzavřela Kateřina Lindovská.