Lichnovské muzeum vidlí se u příležitosti Husova výročí zaměřilo na vyobrazení popravy upálením, na kterých často figurují vidle. Různé typy vidlí se objevují už na nejstarších vyobrazeních této drastické exekuce.

„Na některých zobrazeních je Jan Hus vidlemi přidržován na hranici. Na jiných jsou vidle použity pro urovnávání hořících polen na hranici.

Našel jsem na internetové aukci také historické pohlednice s dokončováním Husovy hranice, na kterou se vidlemi přidávaly polena ještě před zapálením," uvedl zakladatel lichnovského Muzea vidlí Jan Gemela, který našel vyobrazení Mistra Jana Husa s vidlemi na středověkých dřevorytech a iluminacích i na obrozeneckých ilustracích či pohlednicích.

Vidle byly často také namalované na Husově popravčím oděvu nebo na jeho kacířské čepici jako symbol ďábla a jeho bludů.

„Jak je zřejmé z řady vyobrazení Husovy mučednické smrti od středověku až po české národní obrození, byly pro stavbu a urovnávání hranice používány dvojzubé vidle, které dříve byly běžným vybavením každé domácnosti. Najdeme je například na zobrazení smrti Jana Husa z roku 1464 v kronice Oldřicha z Richentalu.

Všechna zobrazení mají společné poselství. Bez vidlí to tenkrát nešlo. Proto vidle sehrály důležitou roli také při této historicky významné události, kterou si připomínáme i po staletích," uzavřel Gemela s tím, že k masovému použití vidlí k zabíjení došlo během husitských válek, které následovaly.

Muzeum vidlí má takzvané vidle k ohništi ve své sbírce. Muzeu je daroval chalupář z Budišova nad Budišovkou.

.

.