V galerii Octopus, která se nachází v prvním patře muzea, budou vystavovat manželé Kovalovi ze Šumperka. V druhé muzejní galerii Pranýř bude zahájena výstava s názvem Zahrada Františka Vaňáka.

Miroslav Koval se svou ženou Anežkou spravují šumperskou Galerii Jiřího Jílka a zároveň sami tvoří.

„Pan Miroslav Koval v menším sále představí své převážně tužové kresby a tzv. průhledy, jež vznikají fotografickou cestou. A paní Anežka ve velkém sále představí své malby na plátnech většinou tiché, monochromní zátiší z interiéru či ze zahrady,“ představil díla obou umělců Michal Vyhlídal, kurátor výstavy.

Vernisáž manželů Kovalových hudebně doprovodí René Műller se svým projektem Tiché lodě.

Druhá výstava pak představí dlouholetého rýmařovského kněze a prvního porevolučního arcibiskupa Františka Vaňáka skrze jeho soukromé fotografie. „Na fotografiích je zachycen jak mladý Vaňák, tak jeho farní zahrada v Rýmařově,“ uvedl Vyhlídal druhou výstavu, na kterou muzeum získalo dotaci z grantu Moravskoslezského kraje.

K výstavě má vyjít také katalog s reprodukcemi fotek a studií o životě Františka Vaňáka. Tu napsal Miroslav Hanuš, který také výstavu na vernisáži zahájí.

Lukáš Nedomlel