Lidé se mohli podívat třeba na ukázku sokolnictví, přehlídku plemen loveckých psů, nebo si poslechnout besedu s členem Řádu sv. Huberta Igorem Krčmářem.

JELENÍ TROUBENÍ

Nádvoří zámku se také rozeznělo jelením troubením. To zde předváděl jeden z nejlepších českých jelenářů Stanislav Hýbner z Malé Morávky.

Posluchači si mohli poslechnout troubení starého a mladého jelena. A nechyběla ani ukázka mysliveckých fanfár v podání Trubačů Rabštejn.

HISTORIE MYSLIVOSTI

Návštěvníci se dozvěděli něco o historii myslivosti od předsedy Okresního mysliveckého spolku Bruntál Jaroslava Madera.

Lov jako takový je starý jako lidstvo samo, protože byl zdrojem potravy. Jak se vyvíjela společnost, tak se s ní vyvíjelo i lovectví. „O myslivosti jako takové můžeme mluvit od konce 16. století, kdy v roce 1573 Český sněm vydal nařízení o ochraně zvěře a dobách lovu. Zde lov a ochrana zvěře dostává zákonitosti a pravidla a od této doby se datuje vznik novodobé myslivosti," řekl Jaroslav Mader.

HODNOTY MYSLIVOSTI

„Myslivost prošla určitým historickým vývojem a zanechala nám mnoho a mnoho zvyků, tradic a obyčejů, které se dochovaly až do doby dnešní a na které jsme jako myslivci právem hrdi. O významu tohoto odkazu našich předků svědčí i to, že v roce 2012 byla myslivost zapsána na seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky," dodal Mader.

PŘIJÍMÁNÍ MEZI MYSLIVCE

Jedním z těchto zvyků a tradic je obřad přijímání mezi myslivce.

Tento akt pochází zhruba z konce 15 století, kdy myslivost byla jako učební obor výsadou pouze vyvolených, kteří se jí mohli vyučit a mohli ji provozovat. Tehdejší adepti myslivosti toho museli znát daleko více, než ti dnešní, například ovládat koně v zápřahu i koně pod sedlem, hrát na hudební nástroje a zvládat spoustu dalších dovedností.

V minulosti se akt přijímání nazýval pasováním na myslivce, později myslivečtí historikové nazvali tento obřad přijetím mezi myslivce. Dnes se tomuto obřadu říká přijetí mezi myslivce formou pasování, protože se při něm poklepává loveckým tesákem na rameno klečícímu myslivci.

Jak celý obřad vypadá, viděli účastníci na vlastní oči. Jaroslav Mader přijal pasováním mezi myslivce letošního absolventa mysliveckého kurzu.

POČTY MYSLIVCŮ

V současné době je v okrese Bruntál registrováno zhruba pět set členů Českomoravské myslivecké jednoty, další dvě stě padesát až tři sta lidí výkon myslivosti vykonává, ale nejsou organizování v Českomoravské myslivecké jednotě.