Soud potrestal Jaroslava Mokráše za neoprávněné odběry elektrické energie na dva a půl roku, avšak s podmíněným odkladem na tři roky. Během tří let jej čeká dohled probačního úředníka, který má zjišťovat, zda se nedopouští nějakého jiného trestného činu a zda dodavatelům energie zaplatil způsobený dluh v plné výši.

Přesto, že jej soud zároveň vyzval k úhradě dluhu ve výši 603 650,13 korun, se Jaroslav Mokráš upsal ČEZ distribuci již dříve k zaplacení 788 345 korun. Dluh písemně uznal krátce poté, co odhalili nelegální přípojku vedoucí neměřené množství elektřiny do jeho domu.

Přípojku vytvořil po povodních v roce 1997. „Při povodních se zvedl septik a obnažil se kabel. Já přišel na to, že by se to dalo propojit,“ přiznal se soudu ve své výpovědi Jaroslav Mokráš.

Mokráš se bránil

Zároveň ale jedním dechem dodal, že přípojku užíval jen okolo osmnácti měsíců, a to ještě ne pro všechny spotřebiče v domě, čímž zpochybnil výši způsobené škody. Černá odbočka byla samostatným přívodem. Za odběr části spotřebičů v domácnosti platil to, co naměřily oficiálně napojené hodiny. Černou přípojkou čerpal elektřinu bezplatně. Ode dne napojení nepovolené přípojky klesla spotřeba domácnosti oproti jiným obdobím třikrát až čtyřikrát.

Přivolaný znalec se držel minimální možné spotřeby domácnosti. Počítat mohl pouze s mírou pravděpodobnosti. „Domnívám se, že na neoprávněně zřízenou přípojku bylo napojeno spotřebičů víc. Přesně zjistit výši černého odběru ale nelze,“ vyjádřil se znalec, který jen vloni pro soudy zpracoval před sto třicet podobných posudků.

Musí prodat dům

Aby dostál Jaroslav Mokráš tomu čemu se písemně společnosti ČEZ Distribuce zavázal, byl nucen nabídnout do prodeje dům ve Světlé Hoře, místní části Světlá.

Jedná se o tentýž dům, který napájel černými odběry elektřiny.Dlužnou částku 788 345 korun jsem podepsal, své slovo dodržím. Jen co prodám dům, dluh v plné výši vyrovnám. Zájemce už se našel, zbývá upravit podrobnosti smlouvy,“ slíbil Mokráš, nynější obyvatel města Bruntálu. Za krádež tak velkého rozsahu hrozil Mokrášovi trest od dvou do osmi let vězení.

Senát soudu, vedený soudkyní Janou Janečkovou, zohlednil jeho dosavadní bezúhonnost a také skutečnost, že se svou chybu snaží napravit a způsobený dluh z let 2006 až 2009 hodlá v co nejkratším čase zaplatit. Státní zástupce, právnička společnosti ČEZ distribuce i Jaroslav Mokráš se svým advokátem si ponechali osmidenní lhůtu pro odvolání proti rozsudku.