Tyto akce se v Krnově již tradičně konají jako připomínka výročí převzetí moci komunisty v Československu 25. února 1948, což později komunistická propaganda adorovala jako takzvaný Vítězný únor. Po mši bude následovat beseda s dalšími pamětníky zločinů komunismu.

Také v našem regionu žili lidé pronásledovaní komunistickým režimem, kteří mohou vzpomínat na zatčení, výslechy, mučení, práce v nelidských podmínkách, hlad, nadávky, ponižování a bezpráví. Komunistický režim pronásledoval lidi odlišných politických názorů, a ty, které považoval za třídní nepřátele. Pronásledováni byli dokonce i letci, kteří bojovali za svobodu své vlasti v Anglii, rolníci, odmítající kolektivizaci nebo spisovatelé a básníci, kteří nevyznávali komunistické ideály.

Při mši bude vzpomínka věnována také klášterům, z nichž byli roku 1950 jedné noci všichni řeholníci a řeholnice vyhnáni. Svou profesi nemohli vykonávat mnozí učitelé, studentům bylo upřeno vzdělání pro třídní původ a na černé listině se ocitli také příbuzní emigrantů nebo kněží.

„Na obětech komunismu je často patrná jedna zvláštnost. Přes všechny hrůzy, které prožili, nezatrpkli, nestali se z nich zahořklí, zlí lidé. Neživí v sobě nenávist a pomstychtivost vůči svým věznitelům. Jsou to lidé vyrovnaní se svým osudem, schopni odpouštět. Komunismus ovšem není jen historie, komunismus je bohužel i současnost. Budiž proto tato slavnost mementem a kritériem pro naše rozhodování. Ústřední myšlenkou letošní akce je nezapomínat, ale odpouštět,“ uvedla za organizátory Ludmila Čajanová z krnovské organizace KDU-ČSL.

Na akci se rovněž podílí místní sdružení ODS, římskokatolická farnost a farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krnově a Občanské sdružení Krnovská synagoga.