Havarijní četě Krnovských vodovodů a kanalizací (KVaK) začalo s příchodem zimy náročné období. První mrazy opět odhalily slabá místa v městském vodovodním řadu a to začalo praskat. Stejné problémy se očekávají i u potrubí kanalizace.

Organizátoři vánočního jarmarku v Krnově zažili pár hodin před jeho zahájením nepříjemné chvíle napětí. Mezi více než stovku prodejců, kteří začali stavět své pulty a stánky, dorazila na Hlavní náměstí i havarijní četa místních vodáren. Těsně před radnicí vznikl hluboký výkop a vodaři začali hledat poruchu na vodovodním řadu.

Naštěstí se závadu podařilo nalézt a odstranit včas a jáma byla do večera zasypaná. Po setmění by mohla být i přes zábrany pro tisíce návštěvníků trhů nebezpečná. Pracovníky havarijní čety problém nijak nepřekvapil, s příchodem mrazů se četnost jejich výjezdů k různým opravám začne zvyšovat.

Stářím vodovodního řadu to však není. „Pokud by někdo řekl, že mrazy trpí staré vodovodní potrubí, nebudu s ním souhlasit,“ potvrdila Eva Šindelářová, ředitelka KvaK. Předválečná litina, ze které je stále část vodovodního řadu města Krnova vyrobena, totiž extrémnímu zatížení bez následků odolává.

„Kvalita tohoto materiálu je taková, že ji nechceme, pokud to není bezpodmínečně nutné, měnit. Největší problémy dělá potrubí, které bylo vyrobeno a položeno v sedmdesátých letech minulého století. Hlavně první typy plastového. Na něm se změny teplot každoročně projevují nejvíce,“ popsala situaci s městskou vodovodní sítí Šindelářová.

V minulosti se vodárny potýkaly s haváriemi hlavně na jaře a na podzim, v období rozdílných denních a nočních teplot. V posledních letech však potrubí začalo praskat hlavně v zimě, nevydrží tlak zeminy. „V zimě chybí sníh, a to má samozřejmě vliv na hloubku, do které zemina promrzne. Máme úplně stejné problémy jako zemědělci nebo zahrádkáři. Potrubí v zimě schází sněhová ochranná izolační vrstva,“ vysvětlila pro laiky ředitelka krnovských vodáren.

Podle jejich zkušeností z předešlých let nastanou také podobné problémy s kanalizací. Odpadní voda je totiž agresivnější a brzy naruší pevnost kanalizačního potrubí. Tlaku zeminy, která se při velkých změnách teplot rozpíná a zase smršťuje, prostě neodolá. Pokud praskne potrubí vodovodní, závadu zjistí vodárny okamžitě na úpravně, že mají v dané lokalitě nadměrný odběr. Včasné odhalení závady na kanalizaci bývá komplikovanější. Většinou k ní dojde, až se splašky začnou někde hromadit.