Když odtud motorkáře a čtyřkolkáře vyhazovali z polních a lesních cest policisté nebo uživatelé pozemků, nikdo jim nedokázal odpovědět na jednoduchou otázku:„Kam máme jezdit legálně?“ Problém měla vyřešit nová motorkářská trať v oblasti bývalého vojenského cvičiště na Ježníku nad vypuštěným rybníkem Rusák. Lesní správa i policie tento nápad akceptují, město vyšlo motorkářům vstříc symbolickým nájmem pozemků. Zásadně ale protestují myslivci.

Uživatel honitby na Ježníku Karel Kocourek vyslal za krnovskými zastupiteli svého mluvčího, aby zdůvodnil negativní stanovisko myslivců k tomuto záměru. Hlavními argumenty Karla Kocourka je rušení zvěře řevem motorů a poškozování životního prostředí motorismem. Upozorňuje, že zvolená lokalita je významný krajinný prvek, takže zřízení motokrosové dráhy je možné považovat za porušování zákonů a bránění ve výkonu práva myslivosti. Také se mu nelíbí, že zatímco myslivci platí za své honitby statisícové nájmy, motorkáři dostali pronájem za symbolickou korunu.

Autorem návrhu zřídit v Krnově trať pro terénní motorky je zastupitel a motorkář Jaroslav Mlček. Podle něj je pro myslivce výhodou, když se stoupenci motorek legálně soustředí na jednom místě a nebudou na černo jezdit po všech lesích v okolí. „Je to lokalita s černými skládkami a stavbami určenými k demolici. Pan Kocourek tam vůbec nechodí a nevyužívá toto místo jako honitbu. Traduje se, že doprava zásadním způsobem ruší zvěř, ale vzpomeňte si sami, kolikrát jste viděli srnky pást se hned vedle kolejí nebo u silnice. Často se zvířata pohybují přímo na vozovce a ohrožují tam auta, takže podle mě jsou obavy myslivců o klid zvěře poněkud přehnané,“ uvedl Mlček.

Zastupitelům také vysvětlil, proč motorkáři nevyužívají například krnovské offroadové závodiště. „Potřebujeme pro svůj sport specifické podmínky a máme odlišnou představu, jak má vypadat ideální trať. Kromě nás samozřejmě mohou trať využívat i jiné skupiny, například cyklokrosaři na kolech, nebo si tam mohou něco zkoušet autoškoly. Motorkáři mají pouze areál ve správě, ale skupin, které ho využijí, je víc,“ dodal Mlček.

Rozhodnout, zda je motorkářská dráha v souladu s územním plánem nebo zda skutečně narušuje významný krajinný prvek a zákony, měl vedoucí odboru regionálního rozvoje Pavel Doležel. Ukázalo se, že lokalita, která je v územním plánu určena pro rekreaci a sport sousedí s chráněným krajinným prvkem, ale z předložené dokumentace není příliš jasné, kde vlastně motorkářská dráha má vzniknout.

„Nejsem informován, kudy přesně povede motokrosová trať, takže nedokážu říct, zda je v souladu s územním plánem a se zákony,“ uzavřel Doležel s tím, že případ prošetří.