Dvaadvacet členů Krnovského motorkářského klubu (KMK) s technikou v sobotu 18. října demontovalo čtrnáct dětských hřišť na území Krnova. „Město Krnov se rozhodlo odstranit nebezpečné prolézačky, které nesplňují normy EU, a to na základě hrozby možného úrazu na těchto atrakcích. Mezi lidmi se šířil argument, že je město na podobné úrazy pojištěno. To zajisté, ale prolézačky musejí splňovat normy,“ řekl Jaroslav Mlček, radní města Krnova a jednatel KMK v jedné osobě.

Celková demolice atrakcí na SPC, Hlubčické ulici, Albrechtické ulici, Sovově ulici a dalších místech přišla město na sto deset tisíc korun. Část prostředků poputuje do pokladny motorkářům.

„Jsme nezisková organizace, která má prostředky na podobné demolice. Město v minulosti využilo našich služeb při bourání lanového centra. Kromě toho, že se tehdy ušetřila spousta peněz z městského rozpočtu, tak nám několik tisíc korun za poctivě odvedenou práci pomohlo při organizaci některých akcí našeho klubu. Podobné to bylo i tento víkend. Pomohli jsme a částečně si vydělali na chod našeho klubu,“ popsal situaci Jaroslav Mlček.

Demolice čtrnácti stanovišť trvala motorkářům celé dopoledne. V závěru dne motorkáři jeli zbourat starý hřbitovní plot do Krásných Louček. To již zadarmo. „Jsme městu vděčni za to, že si můžeme na svoji činnost částečně vydělat. Jelikož si vážíme i dotačních grantů, které nám město přiděluje, tak jsme se rozhodli pomoci se zbouráním hřbitovní zdi v Krásných Loučkách. Tam jsme pracovali zadarmo. Tím jsme nechtěli jen vyjádřit díky městu, ale ukázat, že i jiné kluby, které jsou bohatě dotovány, by se mohly městu za podporu odvděčit podobným způsobem,“ podotkl Radek Hausner, další z motorkářů, který v sobotu s bruskou odstraňoval nevhodné prolézačky.

Postaví nová hřiště

Město Krnov slibuje vznik šestnácti až dvaceti nových hřišť odpovídajících normám. „Na území města Krnova se nacházejí desítky kovových prolézaček, které vyráběla kdysi nějaká firma ve městě a umístila je tam, kde lidé chtěli. Na podobných zařízeních však umřelo v ČR několik dětí. Další utrpěly vážné úrazy.

Město Krnov chce podobným tragédiím předcházet. Proto bylo rozhodnuto, že staré prolézačky budou odstraněny a místo nich vznikne ve městě šestnáct až dvacet hřišť, která budou udržována a budou mít splněna veškeré bezpečnostní normy,“ řekl Vlastimil Štverák z odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Krnov.