Stav komunikace druhé třídy v Karlovicích odpovídá pravidelné zátěži působené přetíženými dopravními prostředky. Své udělala těžká nákladní auta vozící dřevo z okolních lesů. „Situace se zhoršila po povodni v roce 1997, kdy došlo ke zrušení nákladní přepravy po železnici a všechna vytěžená dřevní hmota je transportována v současnosti po místních komunikacích,“ řekla Zdenka Šilerová z karlovického obecního úřadu.

Konstrukčně nebyly komunikace pro tuto zátěž upraveny. Po léta probíhaly jen kosmetické úpravy povrchu vozovky. „Vyspravování výtluků a rýh je skutečně prováděno pravidelně, bohužel nepostačuje,“ uvedla Zdenka Šilerová. Po takových opravách se na několik málo měsíců v roce o něco zlepší sjízdní vlastnosti silnice, po krátké době se ale vysprávky výtluků uvolňují. To samé se týká mostu přes řeku Opavu.

Oprava mostu byla z důvodu špatného technického stavu a nevyhovujícím normám plánována již před pěti lety. Tehdy vznikla projektová dokumentace, o rok později vydal bruntálský městský úřad stavební povolení. „Pravděpodobně pro nedostatek finančních prostředků nebyla rekonstrukce realizována,“ konstatovala Šilerová.

V současně době jsou známky rozpadu mostu zjevné. Mostu chybí zábradlí, odtokové kanály pro srážkovou vodu neplní svůj účel a na vydrolených chodnících jsou pěší nezřídka skropení dešťovou vodou zachycenou v nesčetných kalužích. V nadcházejícím zimním období se stav ještě zhorší, jak je patrno ze zkušenosti minulých let. Pohyb chodců po mostě komplikuje sníh a zmrazky i přes snahu obce zajistit schůdnost chodníků.