Kameninové reliéfy znázorňující čtrnáct obrazů utrpení Ježíše Krista na jeho poslední cestě zhotoví výtvarník Lubomír Dostál. „Příští rok bude 670 let od založení města, což bylo impulsem k obnově Křížového vrchu,“ uvedl starosta Tomáš Feranec.

Zastavení ozdobí pětihektarový areál parku na Křížovém vrchu, jemuž vévodí pozůstatky kdysi rozlehlého hradu Šternberků z roku 1339. Radnice již nechala obnovit kapli Panny Marie Bolestné, kterou Lubomír Dostál dokončí příští rok.

„Představuje náhradu za zbořenou kapli, která byla postavena společně se zastaveními křížové cesty v roce 1752,“ uvedla tajemnice radnice Barbora Novotná. Pomůže sbírka Vedení města chce oslovit zájemce, aby projekt obnovy křížové cesty podpořili a na jednotlivá zastavení přispěli.

„Cena jednoho reliéfu je patnáct tisíc korun,“ doplnila tajemnice s tím, že firmy nebo soukromé osoby, které by chtěly pomoci, mohou napsat na mesto@morberoun.cz.

Město má rovněž v plánu revitalizaci parku na Křížovém vrchu. Ještě do konce roku se chce obrátit na architekty, aby zpracovali projekt. „Na jaře bychom se pak s projekty pokusili získat na revitalizaci dotace,“ dodal starosta Feranec.

V parku by měl být obnoven i taneční parket s pódiem a zázemím pro občerstvení, posezení a WC. „Přibude dětské hřiště, travnatá plocha pro míčové hry, zákoutí pro posezení či altánek pro svatební obřady,“ doplnila tajemnice.