„Připravujeme besedy pro rodiče, školky, školy a veřejnost. Pro děti s autismem funguje v Krnově a v Bruntále kroužek Kompas, kde se učí o emocích, učí se, jak reagovat v různých situacích," uvedla Veronika Lyčková, pracovnice Slezské diakonie.

„O prázdninách bude příměstský tábor pro děti s postižením, organizujeme setkávání podpůrných skupin, máme k dispozici rodinnou terapeutku," vyjmenovala nabídku Modrého přístavu Veronika Lyčková, pracovnice Slezské diakonie.

Všechny aktivity Modrého přístavu jsou zaměřeny na to, aby se děti s postižením a jejich rodiny mohly lépe začlenit do společnosti. „Vojta chodí do kroužku Klubík a mohu říct, že to pomáhá, určitě pozoruji změny. Začal se stýkat s více dětmi, je k nim kamarádštější, není tak odtažitý, jako býval," pochvaluje si jednu z aktivit maminka desetiletého Vojty Markéta Strakošová.

Podpůrná skupina se schází v Bruntále a vede ji Dana Rozprýmová, maminka třech dětí, z nichž nejmladší má poruchu autistického spektra. „Na těchto našich setkáních můžeme sdílet své zkušenosti, Poznáváme nové lidi a zjišťujeme, že naše problémy nejsou ojedinělé. Můžeme si v bezpečném prostředí postěžovat a „upustit páru", aniž by nás někdo odsoudil," nastínila význam podpůrné skupiny Dana Rozprýmová.

Dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bude v běžných školách pravděpodobně přibývat, ve společnosti se dlouhodobě prosazují tendence k začlenění těchto dětí do takzvaného hlavního vzdělávacího proudu. Na školy to samozřejmě klade zvýšené nároky. Mohou je zvládnout s pomocí asistentů pedagoga a s podporou externích služeb, jaké právě v našem okrese nabízí Slezská diakonie.

„Modrý přístav neřeší vzdělávání dětí, ale pomáhá s přijetím dítěte ve třídě, v kroužku, na hřišti. Podporu a poradenství nabízíme pedagogům, rodině, dítěti i spolužákům. Tyto služby je třeba rozvíjet, aby celá zátěž neležela na bedrech rodiny a školy," doplnila Veronika Lyčková. Modrý přístav mohl letos díky státní podpoře přijmout pracovníka a nabízí tak rodinám i školám pomoc ve větší míře.

(mai)