Předmětem stavebních prací na bruntálském sídlišti jsou pěší a částečně i jízdní zpevněné plochy, rekonstrukce sportovního a obnova dětského hřiště v ulici U Rybníka.

Opravou prochází povrch parkoviště, včetně odvodnění před cukrárnou v Dolní ulici. Nová bude zeleň, též kontejnerová stání a vybavení. Výměna a rozšíření čeká veřejné osvětlení.

Cílem rekonstrukce je navázat na předchozí dvě etapy, zaměřené na zlepšení kvality k životu na sídlišti, modernizace jeho jednotlivých prvků, a i celkové estetické zkvalitnění prostředí. „I přes maximální snahu zachovat zeleň v sídlišti se není možné vyhnout kácení," řekl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Dřeviny a keře navržené ke kácení trpí různými stupni defektů, jimiž jsou naklonění kmene, dutiny, praskliny nebo snížená vitalita.

Kořenový systém zeleně zasahoval do komunikací, ale i do blízkých panelových domů. Ty keře a stromy, které zbudou, mají šanci díky kácení rozkošatět. „Následně bude přistoupeno k realizaci nových výsadeb stromů a keřů, tedy devíti solitérních dřevin, zhruba padesáti metrů čtverečních nízkých pokryvných kvetoucích keřů, situovaných do záhonů mulčovaných drcenou borkou," uvedl mluvčí Ondrášek.

Dřeviny město volilo s ohledem na místní klimatické podmínky.

Výše nákladů na rekonstrukci sídliště Náklady na realizaci třetí etapy regenerace sídliště Dolní představují částku 7,2 mililonů korun bez daně z přidané hodnoty, přičemž čtyři miliony budou uhrazeny ze státní dotace. Práce mají být podle smlouvy města se zhotovitelem dokončeny ještě do závěru letošního roku.