Má Krnov investovat do krytého bazénu nebo do koupaliště? Nebo zvládne modernizovat obojí? Nebude lepší koupaliště zrušit a postavit u lázní venkovní bazén?

Odpověď na tyto otázky zastupitelé hledají už několik volebních období. A vrátí se k tomuto tématu také na svém středečním jednání v hasičské zbrojnici v Kostelci, které začíná v 16.30 hodin.

Aby se noví zastupitelé v problematice zorientovali, čeká je prezentace plánů na rekonstrukci městských lázní a rekapitulace všeho, co od roku 1997 v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí už proběhlo. A v jaké fázi jsou přípravy rozšíření a modernizace lázní dnes?

„Na sklonku minulého volebního období zastupitelstvo schválilo zadávací podmínky pro zpracování projektové dokumentace. Zatím jsme ale výběrové řízení na projektanta nevyhlašovali, protože panovala obava, aby nastupující zastupitelstvo nemělo pocit, že se rozhodovalo o tak finančně náročné akci na poslední chvíli.

Na zastupitelích nyní bude, jak v této záležitosti budeme postupovat dále," vysvětlil místostarosta Krnova Michal Brunclík.

Hlavní téma: rozpočet

A co dalšího mají krnovští zastupitelé na programu kromě lázní?

Hlavně hospodaření města. Seznámí se se závěrečným účtem za rok 2014 a dozví se jak nezávislý auditor zhodnotil účetní závěrku. Při úpravách rozpočtu města na rok 2015 budou rozdělovat téměř 100 milionů korun na běžné výdaje i investiční akce.

Město hodlá investovat jak do rozpracovaných akcí, jako je rekonstrukce historického železného mostu nebo do chodníku před Priorem, ale také připravovat nové.

„K nim patří výměna oken a oprava fasády na budově mateřské školy na náměstí Míru, rekonstrukce střechy, krovu a soklu městského divadla nebo opravy ve Střeleckém domě. Tam je nutná rekonstrukce portálu a elektroinstalace ve velkém sále a také nadstavba venkovního pódia.

Peníze půjdou také do rekonstrukcí bytů, oprav fasád bytových domů nebo na nákup rolby na zimní stadion," prozradila krnovská starostka Jana Koukolová Petrová.

Nové řešení křižovatky

Krnovské zastupitele čeká i několik prezentací. Činnost Městské policie Krnov v roce 2014 zrekapituluje její velitel Pavel Moravec. Jeho kolega z Policie ČR, velitel územního odboru Bruntál Jaroslav Obr, zase zastupitele seznámí s loňskou statistikou kriminality v okrese i ve městě.

Zajímavé bude také představení studie dopravního řešení křižovatky ulic Šmeralovy, Říčního okruhu a Svatováclavské.

Psí útulek znovu na programu

Obyvatelé Hlubčické ulice, kteří protestují proti plánované výstavbě útulku pro psy hned vedle krnovské střelnice, by měli zpozornět. Zastupitelé rozhodnou o dalším osudu kontroverzního projektu.

V minulém volebním období krnovští zastupitelé prosadili psí útulek navzdory protestním peticím se stovkami podpisů. Po volbách se změnilo nejen politické rozložení sil v zastupitelstvu, ale také postoj nové rady k útulku. Jak to dopadne, se dozvíme dnes, ve středu 25. března na jednání zastupitelstva, které začíná v 16.30 hodin v hasičské zbrojnici v ulici Partyzánů.

Rozhodli bez nás

Někteří podepsali petici proti útulku v obavách, že pobyt v místech, kde se pravidelně rozléhá střelba, je pro psy stresující. Obyvatelům Hlubčické ulice se zase nelíbilo, že zastupitelé rozhodli o stavbě útulku bez toho, aniž by se zajímali o názory místních lidí.

„Když jsem obcházel s peticí všechny sousedy vchod po vchodu, někde byli pro útulek, jinde proti útulku, ale nejvíc bylo těch, kteří o tomto záměru vůbec nevěděli. Je to obrovský rozdíl proti tomu, když na Hlubčické třeba budovali nový chodník a parkovací místa.

Osobně za námi přišel tehdejší místostarosta Bedřich Marek, všechno nám vysvětlil a diskutoval s námi nad projektem. Ti, co tu chtějí stavět útulek, pouze zveřejnili záměr na vývěsce a tím jsou z obliga," stěžoval si na nedostatek informací Karel Křen, jeden z iniciátorů petice proti psímu útulku.

Původně bylo posuzováno několik městských pozemků, zda jsou vhodné pro umístění psího útulku.

Někde byl například hlavním problémem podmáčený terén, jinde by projekt prodražily nedostupné inženýrské sítě a komunikace nebo by útulek byl příliš vzdálený od Krnova a tedy hůře dostupný. Z tohoto srovnání zastupitelům vyšla Hlubčická ulice jako nejlepší řešení.

Protesty a petice vedení města bagatelizovalo s tím, že v libovolné lokalitě se najde část občanů, kterým útulek bude vadit.

Když se přidaly obavy z týrání zvířat hlukem ze střelnice, nechali zastupitelé projekt útulku doplnit o protihlukové úpravy v podobě různých bariér, zeleně a jiného uspořádání kotců. Dokud ale útulek nebude v provozu, není možné objektivně změřit, jaký hluk vznikne součtem štěkotu a výstřelů.

Útulek ztrácí podporu

Odpůrci útulku zbystřili před pár týdny, když nová koalice vydala své programové prohlášení. O útulku v něm nebyla ani zmínka. Nyní se ukázalo proč. Rada v novém složení lokalitu v Hlubčické ulici nedoporučuje.

„Zastupitelé na jednání rozhodnou, zda město bude pokračovat v projektových pracích pro výstavbu psího útulku v lokalitě Hlubčická. Do zastupitelstva jde tento přínos s nedoporučujícím stanoviskem radních. Důvodem je nesouhlas zdejších obyvatel a zahrádkářů," řekl k tomu místostarosta Krnova Michal Brunclík (ČSSD).

Ten stál v čele města i v minulém volebním období a tehdy hlasoval pro výstavbu útulku v Hlubčické ulici.

Hledejme jinou lokalitu

A proč Krnov potřebuje vlastní městský útulek?

Toto rozhodnutí vzniklo v době, kdy byli psi nalezení v Krnově odváženi do útulku ve Slezských Pavlovicích a zastupitelům se zdálo, že tam psi čekají na adopci příliš dlouho. Připisovali to odlehlé lokalitě na Osoblažsku. Dnes už Krnov posílá psy do jiného útulku, který je dražší a vzdálenější.

Výstavba městského útulku se i dnešním radním stále jeví jako vhodné řešení, které udrží náklady na únosné míře a urychlí adopce. Proto radní doporučují zastupitelům hledat jinou, vhodnější lokalitu.

Jak krnovští zastupitelé hlasovali o útulku v Hlubčické ulici

PRO: 14 hlasů (Jiří Veverka, Zdeněk Obruča, Ludmila Čajanová, Bedřich Marek, Jiří Kunyt, Jaromír Čubok, Josef Hercig, Libor Staněk, Jaroslav Pavelka, Helena Mezírková, Alena Krušinová, Michal Brunclík, Jan Stejskal, Miroslav Petreček)

PROTI: 4 hlasy (Petr Vartecký, Marian Przybyla, Břetislav Suchomel, Stanislav Dorotík)

ZDRŽELI SE: 4 hlasy (Jaromír Foltýn, Pavel Moravec, Ladislav Sekanina, Miroslav Kozelský)