Na hřišti školy se soutěžilo v poskytování první pomoci, děti musely předvést, jestli jsou pomoci schopné a jestli ví, jak zachránit život těžce zraněným.

„Soutěže se zúčastnilo dvacet družstev dětí z prvního i druhého stupně základních škol z celého okresu. Akci pořádáme již třicátým rokem,“ zdůraznil hlavní rozhodčí oblastního kola Petr Vlk a dodal: „Cílem soutěže je, aby si děti základních škol jednou za rok vyzkoušely praktické poskytnutí první pomoci.“

Pracovníci červeného kříže měli pro děti přichystané stanoviště s různě těžkými úkoly, jež museli malí zdravotníci co nejlépe splnit. Věrohodně namaskované „živé modely“ dětem nahnaly i chvilky hrůzy, většinou ale bez zaváhání přiložily ruku k dílu a snažily se pomoci zraněným jak nejlépe uměly.

Skupinky dětí se na stanovištích střídaly, na ošetření zraněných měly deset minut. Potýkat se museli jak s popáleninami, tak i s tepenným krvácením a bezvědomím. Doslova hrůzu nahánělo zranění, při kterém dívka proletěla skleněnými dveřmi a kus skla ji zůstal v břiše. I s tím si však malí doktoři uměli poradit.

Děti si se zraněnými uměly poradit

„Děti vědí jak poskytnou první pomoc. Občas je popostrčíme radou, ale většina ví, co má dělat. S některými zraněními se perou hůře, ale musím říci, že poskytnout první pomoc opravdu dovedou,“ pochválila děti Zdena Hudečková obsluhující stanoviště s tepenným krvácením. Soutěžící družstva dostávala přidělené body podle toho, jak pohotová, přesná a rychlá se svou první pomocí byla. „Všichni jsou moc šikovní, je mi opravdu líto, když jim nemohu dát plný počet bodů,“ dodala Zdena Hudečková.

Náročný boj účastníkům soutěže zpestřil svým vystoupením policejní psovod se služebním psem. „Děti měly možnost spatřit ukázku služební kynologie, jako výcvik poslušnosti, obranu a zadržení pachatele,“ vylíčila zajímavé setkání tisková mluvčí bruntálské policie Pavla Tušková.

Na soutěžící čekaly značky

V průběhu dne se závodníci mohli také seznámit s novým Volkswagenem Transporter, který slouží policistům jako mobilní komunikační centrum. Ale i policisté mladé zdravotníky potrápili zkoušením, neboť jejich nový vůz sloužil zároveň jako jedno ze stanovišť, kterým musely děti projít. „Letos jsme se zaměřili na bezpečnost dopravy a prověřili jsme, jak děti znají dopravní značky,“ upřesnil Petr Vlk.

Mladí zdravotníci se dokázali poprat i se značkami. Občas zaváhali, občas si nebyli jistí, ale všichni se do úkolu pustili s nadšením. „Mladším dětem dělaly problém zejména značky typu hlaví silnice a dej přednost v jízdě. Starší soutěžící nevěděli od kolika let mohou být trestaní před soudem,“ prozradila nejčastější chyby účastníků preventistka Ivana Křištofová.