Setkání mladých nadějných recitátorů v rámci okresního kola celostátní soutěže dětských recitátorů zcela naplnilo Středisko volného času Méďa v Krnově. Všichni soutěžící byly podle věku rozdělení do pěti kategorií, ve kterých mezi sebou soutěžily o nejlepší přednes básničky, povídky anebo úryvku z delšího textu.

„Celostátní přehlídka dětských recitátorů je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů z celé ČR. Recitátoři postupují z krajských postupových přehlídek, jimž předcházejí oblastní, popřípadě obvodní a školní kola," řekla k celé soutěži ředitelka Médi Veronika Kozlíková, která byla také členkou poroty ve čtvrté kategorii pro ty nejstarší děti.

Celkem pět kategorií

V prvních třech kategoriích se předvedly děti od první do páté třídy vždy s jedním připraveným textem a ve zbývajících dvou, určených pro studenty šestých až devátých ročníků, už musel mít každý recitátor připraveny minimálně dva texty.

„V porotě jsme hodnotili nejen samotný přednes, ale také uměleckou hodnotu textu, celkovou úroveň a kulturu projevu a v neposlední řadě schopnost recitátora uchopit text a tvořivě ho interpretovat," vysvětlil jeden z členů poroty a zároveň mnohaletý účastník celostátní přehlídky Wolkerův Prostějov Jan Plecháč.

Nevhodný výběr textů

Na celé soutěži byla velká převaha děvčat nad chlapci, a členové porot komentovali i další rozšířený nešvar. Nevhodný výběr textů. „Někdy je cítit, že za výběrem textů stojí výhradně pedagogové, což není dobře. Recitátoři potom neví, o čem vlastně přednáší a celkovému vyznění textů to jen ublíží," všiml si další ze zkušených porotců Karel Vaněk.

Z každé kategorie postoupili do dalšího kola dva nejlepší, kteří budou okres Bruntál reprezentovat na krajské přehlídce, která se bude konat v dubnu v Ostravě.

Jan Pirkl