Do kanceláře ozdobené vánočním stromečkem chodí na půl osmou. V práci se doplňuje se starostou Petrem Kloudou, který je ještě větší ranní ptáče. Na začátku směny přečte maily a reaguje na ně. Dopoledne v den naší návštěvy oceňoval místostarosta nejlepší studenty škol základních i středních. „V Rýmařově máme základní školu, gymnázium, střední odbornou školu a soukromou Primu. Nejlepší žáky vybírají pedagogové,“ řekl Jaroslav Kala.

S úspěšnými studenty spolu se starostou místostarosta poseděl a debatoval. Co plánují ve studiu, co jim daly do života rýmařovské školy, jak tráví volný čas, jaké jsou jejich aktivity mimo školy. „Nabídl jsem pro rok 2011 soutěž o osobnost středních škol, určenou pro holky a kluky. Něco podobného jsme tu měli před dvěma lety,“ uvedl Kala, který po schůzce s mladými schůzoval s ředitelem městských služeb a ředitelkou střediska volného času.

„Hovořili jsme o problematice zimní údržby města, plánované rekonstrukci kulturního domu a co se kde bude stěhovat,“ sdělil Kala. Mezitím mu volali obyvatelé města se žádostmi o prohrnutí chodníků či shazování sněhu a rampouchů ze střech. Ne všude mohu být městské služby naráz a hned. Následovalo jednání se starostou o chodu městské úřadu, rozpočtu pro příští rok a obsazení jednotlivých komisí. Následovala schůzka na odboru školství.

Jako krajského zastupitele Kalu zajímá, jak kraj jako zřizovatel bude řešit chod škol na území Rýmařova. Soukromá je ze středních škol jen Prima, i té kraj ale přispívá. Po obědě se Kala účastnil sociální a zdravotní komise. „Následovala schůzka s Vicemiss Regina 2011. Odpoledne mě čekalo ještě jednání na gymnáziu,“ informoval Kala.

Večer se scházel se spolustraníky nad přípravou Štěpánské zábavy v Edrovicích na Štěpána 26. prosince. „Práce mě baví, když jde od ruky. Horší je to, když se hážou klacky pod nohy a dělají naschvály. Osobně práci plánuji, což všemu dává jistý řád,“ doplnil místostarosta­.