Když se přišel představit na obecní úřad v Zátoru, hned nabídl spolupráci.

Starostka Salome Sýkorová zastává názor, že umělec, který v Zátoru bydlí, by měl dostat příležitost se zde také prezentovat. Proto v těchto dnech už Tomáš Křivý restauruje pískovcový pomník obětem 1. a 2. světové války.

Nejdříve tryskáním odstranil nánosy mechů, lišejníků a nečistot z povrchu. V další fázi zacelí drobné praskliny mezi kamennými kvádry, aby už nezatékalo do nitra pomníku. Vymodeluje také chybějící části postavy vojáka. Impregnační nátěr by měl pískovcovou sochu chránit po dobu zhruba čtyř let.