Převzal si zde petici za vytvoření Národního parku Jeseníky, pod níž se podepsalo více než patnáct tisíc lidí.

Ministr však přijel do Jeseníku především diskutovat. Sešel se se zástupci krajů, obcí, Lesů České republiky nebo občanských iniciativ, které k návrhu zastávají rozdílná stanoviska.

„Přijeli jsme proto, abychom pokračovali v diskusi, která začala před rokem a půl. Na jedné straně je petice, kterou podepsalo hodně lidí. Na druhou stranu zde sedí zástupci samospráv, kteří také reprezentují určitou skupinu obyvatel. Nebylo by možné vyhlásit park, pokud by neměl veřejnou podporu, ale nebylo by jej možné vyhlásit ani v případě, že nebude mít podporu místních samospráv,“ řekl ministr. Zdůraznil, že na případném vzniku národního parku má mezi dotčenými stranami existovat shoda.

Někteří mají z národního parku strach

Zda v Jeseníkách bude v budoucnu národní park existovat, není v tuto chvíli vůbec jisté. Celá záležitost je totiž stále ve fázi diskusí.

„Jedna věc je nalezení konsensu. Názory krajů a starostů, které jsme zatím slyšeli, jsou spíše negativní. Druhá věc je legislativní proces, který je relativně dlouhý. Je to záležitost tří až čtyř let, protože v případě Národního parku je pro jeho zřízení nutný zákon,“ řekl Chalupa.

K odpůrcům národního parku se řadí například Malá Morávka.

„Obávám se, že pro existenci lyžařského střediska na Ovčárně by vznik národního parku byl vražedný. Současné vleky tam dožívají a provozovatel má problém je zrekonstruovat. Jestli naše obec z něčeho žije, je to turistický ruch. Celá vrcholová oblast včetně běžeckých tras je naše deviza, kterou můžeme lidem nabídnout. Díky ní naplníme penziony. Mám strach z toho, že by se podmínky stoprocentně zpřísnily,“ řekl starosta Malé Morávky Ondřej Holub.

Zástupce petičního výboru Ondřej Bačík na to poznamenal, že podmínky v dnešní Národní přírodní rezervaci, kde středisko Ovčárna leží, by nepřitvrdily.

„Ze zákona vyplývá, že podmínky ochrany přírody v prvních zónách národního parku a národní přírodní rezervaci jsou stejné,“ řekl. „Od některých zástupců obcí a měst jsem slyšel stejné otázky a obavy, jako kdyby se tu rok a půl nevedla intenzivní diskuse. Slyšel jsem tu obavy, které nejsou opodstatněné,“ dodal v přestávce mezi jednáním.

Národní park nechtějí Lesy ČR

Záměr zřídit v Jeseníkách národní park nepodporují také Lesy České republiky.

„Jedním z problémů je riziko okolních porostů, které mají Lesy České republiky ve správě. Se změnou režimu zasahování nebo nezasahování proti kůrovci hrozí problém rozšíření kůrovcové kalamity a následné škody větrem na porostech, které by na Národní park navazovaly,“ je přesvědčen řekl ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Pavel Indra.

Podnik považuje současný stupeň ochrany přírody v Jeseníkách za dostatečný „S možným vznikem národního parku vidíme spojena velká rizika, a proto jeho vznik nepodporujeme," dodal Indra.

Národní park přinese více peněz

Naopak minimum rizik a řadu výhod spatřuje ve vyhlášení nejpřísněji chráněného území v Jeseníkách Ondřej Bačík.

„Poplyne sem více financí na péči o lesy i vysokohorské bezlesé partie, v horách přibudou terénní pracovníci ochrany přírody, bude možné pozitivněji pracovat s návštěvníky hor. Národní park je také příležitostí, jak zachovat existenci ohrožených druhů,“ je přesvědčen Bačík.

Ministr svůj názor nechce říct

A jaký má na vznik národního parku názor ministr Tomáš Chalupa? Zda jej podporuje, či ne, neprozradil.

„Mám nějakou představu, ale zakázal jsem si ji říkat. Kdybychom neměli pocit, že jsou tu argumenty minimálně pro to, abychom vedli tuto debatu, tak bychom sem asi nejezdili,“ naznačil pouze.
.