Peníze ministerstvo rozdělovalo z programu, který je určen pro obce, v jejichž územním obvodu došlo v roce 1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení a které převzaly příslušný vojenský majetek do svého vlastnictví.

„Jedná se o nejvyšší možnou částku, kterou ministerstvo přidělovalo. Náklady jsou ale více než dvojnásobné, proto ještě zvažujeme, zda dotaci přijmeme nebo se s rozšířeným projektem pokusíme uspět u Regionálního operačního programu, kde dotace může být až devadesát dva procent z celkových nákladů,“ uvedla starostka Renata Ramazanová. Regenerace a příprava území krnovských kasáren přijde na 19,8 milionu korun.

Po demolici garáží a odstranění staré ekologické zátěže bude následovat zasíťování pozemků. Tato akce patří mezi prioritní investiční akce Krnova na léta 2008-2009 a město na ni chce rovněž získat dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Zasíťované pozemky pak město nabídne developerům k výstavbě.

(frk)