Veškerou svou válečnou výzbroj a techniku vynášeli mladí bojovníci už v pátek na kopce, kde budovali základny a vytyčovali herní území pro sobotní bitvy. Milovníci válečné historie, uniforem, zbraní a vojenských povelů přicestovali do Holčovic z dalekého okolí.

Na bitevním poli se setkali kromě místních nadšenců z Krnova a z Holčovic také válečníci z Opavy, Ostravy, Břidličné, Zlatých Hor, Jeseníku a Šumperka.

Budovali zákopy a rozdělovali si role

Jednotky si rozdělily role válčících stran. Představovaly válčící Chorvaty, Srby i civilisty a dozorující modré barety Organizace spojených národů. Před oficiálním vypuknutím války všichni společně budovali zákopy, stavěli obydlí a opevněné pozice.

,,Snažili jsme se v daných podmínkách udělat maximum pro vytvoření reálného prostředí, kde vojenské operace v daném období na Balkáně skutečně probíhaly. Protože tehdy domobrana, dobrovolníci, partyzáni a guerillové skupiny měli v rukou vše, co střílelo, nebyla naše rekonstrukce příliš náročná na zbraně ani na přesné uniformy.

Chorvatská armáda byla více organizovaná, tudíž tam byly naše uniformy přesnější a preciznější. Během této akce jste mohli zahlédnout nejrůznější zbraně od pistolí po lehké kulomety. Dokonce jsme měli i minomety. Výstroj se skládá z mnoha prvků, od obyčejných sumek na opasku až po moderní nosiče z pancéřových plátů s přídavnými sumkami,“ prozradil hlavní organizátor akce Vladimír Tománek, který je v okruhu milovníků vojenských rekonstrukcí přezdívaný Harm.

Nutno podotknout, že šlo o airsoft a military akci, takže se bojovalo airsoftovými napodobeninami zbraní a imitační pyrotechnikou.Military akci doplňovalo vozidlo s nápisem UN, vlajky jednotlivých stran a spousta dalších detailů. Občanské válce v Jugoslávii předcházely demonstrace, které se často zvrhly v násilí a pohřbily snahy o politické řešení krize.

Proto v předvečer bitvy nechyběla ani v Holčovicích demonstrace s lítajícími vejci, která měla vyprovokovat jednotlivé strany konfliktu k bojové akci. Už přes noc si všichni své ležení pečlivě střežili, protože na území mohly zaútočit nepřátelské jednotky.

Dělostřelecký útok, střelba a řev

Holčovické kopce se v sobotu již zcela proměnily v bitevní pole. Vzduch ztěžkl dýmem z dělostřelecké přípravy a všude okolo se rozléhaly výstřely kulometů a samopalů. Protože celodenní bitva teprve začínala, střely zatím nikoho nestrefily. Tyto úvodní signály se pomalu postupně změnily ve skutečnou bojovou akci.

,,Bitva vycházela ze situace v Jugoslávii, kdy se v roce 1995 chorvatská armáda chystala znovu dobít Krajinu. Tam totiž v prosinci 1990 byla vyhlášená srbská autonomní oblast, složená z několika okresů, které historicky patřily k území Chorvatska. V únoru 1991 se pak oficiálně od Chorvatska odtrhla. Ještě téhož roku se tyto okresy sjednotily v útvar nazývaný Srbská Krajina.

Počátkem května 1995 byla Chorvaty v rámci operace Blesk dobita a obsazena západní Slavonie. V červenci pak Chorvaté v rámci operace Bouře získali i zbytek Krajiny,“ popsal historický kontext holčovické bitvy organizátor akce Vladimír Tománek.

Mírové vyjednávání ztroskotalo

Organizace spojených národů, pod vedením velitele Harma, se snažila vyjednávat mezi Chorvaty a Srby mír. To se jim ale v Jugoslávii ani v Holčovicích příliš nedařilo. Chorvaté útočili na území v držení Srbů, až se dostali k vesnici Otoćas, kterou se snažili zabrat bez ohledu na srbské civilisty.

Jeden z bojovníků na chorvatské straně si obvázal celé tělo balíčky, které simulovaly silnou trhavinu, aby zastrašil útočící jednotky. Sebevražedné odpálení nálože by zasáhlo celé bojiště. Vznikl zmatek, ve kterém Srbové zaútočili na základnu OSN. Zatímco se snažili dobýt základnu mezinárodních mírových jednotek, Chorvaté zajali srbského velitele a popravili ho. Mezitím se podařilo Chorvatům obsadit klíčový opěrný bod vesnice Otoćas.

Obsazení Otoćas znamenalo rozpuštění pravidelné armády a zbylí bojovníci srbské strany pak vytvořili v lesích guerillové skupiny, které vedli proti nepříteli už jen partyzánskou válku. Obsazením srbské vesnice a získáním území pod vojenskou kontrolu byla naplněna skutečná událost, která se odehrála na území bývalé Jugoslávie. Nadšenci vojenské historie tak naplnili hlavní body scénáře, který přenesl válku z Balkánu na kopce a louky v Holčovicích.

,,Je to těžko popsatelný pocit, když jsem se úplně vžil do skutečných událostí skutečné války. Nic takového jsem samozřejmě na vlastní kůži nezažil, ale tato akce umožnila se do toho vcítit, pochopit různé souvislosti a plno věcí si ujasnit,“ shrnul své dojmy účastník bitvy Jaroslav Tošenovjan, který ve válce představoval civilistu ve vesnici Otoćas.

RADEK VRÁBLÍK