V dubnu 2008 rozhodla vláda o realizaci malé varianty přehrady Nové Heřminovy. Místní občané ji v srpnu 2008 odmítli obecním referendem. Jak se od té doby změnil původní projekt?

V dalších letech Sobotkova vláda schválila změny původního záměru, díky kterým stát jen na území Nových Heřminov ušetřil přes miliardu korun.
Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (ANO) 20. června dopisem upozornil vedení Nových Heřminov, že od dob referenda v srpnu 2008 byla v původním projektu provedena řada změn.

„To, že referendum občanů proti výstavbě přehrady nebyla vůle změnit ani po tak rozsáhlých úpravách původního záměru ve prospěch obce a jejích obyvatel, je samozřejmě záležitostí obyvatel, avšak zásadní význam pro jejich mínění má zastupitelstvo vedené starostou, a mělo by uvážlivě racionálně jednat ve prospěch obce a veřejného zájmu v celém povodí Opavy,“ napsal ministr Jiří Milek v dopise adresovaném starostovi Nových Heřminov Ludvíku Drobnému.

„Vláda rozhodla, že přehrada v Heřminovech bude o tři miliardy levnější,“ informovala média v dubnu 2014. Na čem se Sobotkova vláda rozhodla ušetřit?

SOBOTKOVA VLÁDA V PROJEKTU ŠKRTALA

„V rámci studie zpracované za účelem optimalizace finančních nákladů na přeložku I/45 byly rovněž aktualizovány návrhy staveb, zejména protipovodňová ochrana obce Nové Heřminovy či revitalizace Oborenského potoka, přičemž bylo dosaženo úspory 240 milionů korun,“ stojí v dokumentu, na základě kterého vláda v roce 2014 rozhodla o snížení protipovodňových investic na horním toku řeky Opavy z celkových 9,5 miliardy na současných 6,6 miliardy korun.

Vypuštěním obchvatu Heřminov, který byl obci původně prezentován jako kompenzace za újmy způsobené přehradu, stát ušetřil jednu miliardu.

Kromě úspor v samotných Heřminovech byla z komplexu protipovodňových investic vypuštěna například stavba vodní nádrže Košetice nebo ohrázování řeky u Skrochovic. Na revitalizaci vodních toků a na přírodě blízkých opatřeních se podařilo vládě uspořit 250 milionů.

HEŘMINOVY: ZMĚNY BYLY JEN K HORŠÍMU

Starosta Ludvík Drobný si na rozdíl od Jiřího Milka nemyslí, že tyto úpravy původního záměru byly provedeny ve prospěch Nových Heřminov a jejích obyvatel.

„Rozsáhlé úpravy původního záměru byly vždy jen k horšímu. Vyškrtnutý obchvat obce, vyškrtnuté řešení Oborenského potoka ani upuštění od přípravy ochrany samotné obce nemohou změnit názory občanů, kteří se v referendu vyslovili proti malé variantě přehrady,“ komentoval Drobný změny v původním projektu, na které obec dopisem upozornil ministr v demisi Jiří Milek.