Čtyři sta padesát metrů dlouhý výkop měl být zasypán do konce srpna. Je začátek října a stále nic. Výměna kondenzátního a parního potrubí starého bezmála dvacet let se zkomplikovala. „Po odkrytí zeminy jsme zjistili, že je potrubí kryto betonovými pláty, které jsou v havarijním stavu.

Protože se jedná o frekventovanou komunikaci, nemohli jsme si dovolit zde nechat staré poškozené panely, aby nedošlo k propadnutí vozovky. Bohužel se výroba nových betonových desek prodloužila a bude nám dodána později než bylo původně v plánu. Komunikace bude zprůjezdněna k 15. říjnu,“ vyjádřil se k problému mluvčí Dalkie Milan Wagner.

Obchodníci, kterým znepřístupněná komunikace kazí tržby a o co hůř, znemožňuje jim zásobovat obchody, se bouří. „Máme sice před obchodem mostek, ale je tam schod. Navíc k nám se zbožím jezdí samá velká auta a ta na most nevjedou. Musíme pak tahat s prodavačkami těžké bedny ručně, což je značně nepříjemné,“ řekla podnikatelka Anna Kudelová a dodala: „ Dostali jsme vyrozumění jen o tom, že na naší ulici proběhnou opravy a že budou dokončeny k 31. srpnu.

To, proč se termín dokončení změnil a kdy vlastně bude komunikace zpřístupněna vozidlům, nám nikdo nesdělil.“ Komplikace nemají ale jen obyvatelé a obchodníci. Výkop na ulici, kde se nachází mimo jiné i městské divadlo, značně znepříjemňuje parkování návštěvníků kulturních akcí. O tom se přesvědčili všichni ti, kteří na nedávné Vivaldiánně museli docupitat do divadla až od parkoviště ležícího u hypermarketu Albert.

Ti, kteří se těší na to, že se projedou po novém asfaltovém povrchu, budou nejspíš zklamáni. Silnice sice bude průjezdná, ale asfaltu se z důvodu dalších plánovaných rekonstrukcí dočká nejdříve za dva roky.

„Protože město v příštím roce nebo nejpozději v roce 2012 má v plánu v ulici Mikulášská provést rekonstrukci kanalizace včetně přípojek a nových chodníků, je dohoda města s Dalkií následující: Dalkia nyní udělá takový povrch, aby na něm mohla probíhat zimní údržba, a částkou, kterou tímto ušetří, přispěje městu na kompletní nový povrch, který bude realizován po rekonstrukci kanalizace,“ řekl místostarosta Bedřich Marek.