Krnov totiž letos reprezentuje Českou republiku v mezinárodní soutěži, která hledá evropská města s kvalitním životním prostředím a funkční zelení. Porotci se seznámí s Krnovem při multimediální prezentaci a pak navštíví deset předem vybraných míst: radnici, střed města, mateřskou školu na Žižkově ulici, čistírnu odpadních vod, Cvilín, Chářovský park, Ježečkův palouk na Ježníku, Domov pro seniory na Rooseveltově ulici, komplex sportovišť v centru města a Flemmichovu vilu.

„Nejvíce času porotci stráví na radnici, v centru města a na Cvilíně. Prezentaci ostatních zastavení budou věnovat od deseti minut do půlhodiny. K přesunu mezi místy použijí autobus. Protože prohlídka města nesmí podle pravidel přesáhnout sedm hodin, je harmonogram pečlivě naplánován na minuty,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Rostislava Rollerová.

Porotci budou na zastaveních hodnotit sezónní i trvalé výsadby, zapojení městských prostorů do krajiny, životní prostředí, celkový dojem, přínos pro turismus a volnočasové aktivity, případně jaké úsilí a angažovanost mu místní věnovali. Experti budou posuzovat také komunikaci radnice s občany i aktivní přístup obyvatel k utváření životního prostředí. Podle dosažených bodů pak Krnov zařadí do bronzového, stříbrného nebo zlatého pásma.

„Výsledky se sice dozvíme až v září v britském Cardiffu, ale už teď má pro nás samotná účast v soutěži obrovský význam. Zvýšila zájem občanů Krnova o vzhled města. Informace o Krnovu se v souvislosti se soutěží objevily v celostátním i odborném tisku, což přispělo k propagaci města jak mezi odborníky i veřejností. Díky soutěži jsme se na své město podívali jinýma očima. Soutěž hodnotíme také jako příležitost ke konzultaci s uznávanými odborníky,“ řekla Rostislava Rollerová.

V zahraničí má tato soutěž vysokou prestiž. Oceněná města se svým výsledkem chlubí při propagaci turistického ruchu. Krnov byl do soutěže nominován díky svému vítězství v soutěži Město stromů 2008/2009.