Ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda schválil dotace na projekty, která se týkají bezbariérových úprav budov. Dotace budou rozděleny mezi devět projektů, mezi kterými je rovněž město Krnov. Konkrétně se jedná o odstranění bariér a vybudování výtahu při rekonstrukci pobočky městského úřadu na Vodní ulici.

Celkové náklady na bezbariérovou úpravu objektu jsou vyčísleny na 3,2 milionu, z čehož dotace pokryje necelou polovinu. Peníze budou uvolněny z programu Bezbariérové obce, pomocí něhož ministerstvo finančně podporuje zkvalitnění pohybu postižených občanů v domech s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů.

Ministerstvo obdrželo celkem šestnáct žádostí o podporu z tohoto programu. Po kontrole a jejich následném vyhodnocení ministr schválil dotace na devět projektů bezbariérových úprav budov v celkové výši 10 milionů Kč.

„Program významně přispívá ke zvýšení sociální soudržnosti měst a obcí. Schválenými projekty ministerstvo podporuje dokončení bezbariérových přístupů do budov v uvedených městech,“ zdůraznil ministr Svoboda.