Petra Manczalová vystudovala ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity, obor marketing a obchod. Před nástupem do funkce ředitelky Městského informačního a kulturního střediska v Krnově pracovala jako marketingová manažerka a PR specialistka.

Má dvacet pět let. Pochází z Ostravy-Poruby, kde také bydlí.

Součástí výběrového řízení bylo mimo jiné vypracování koncepce řízení. Petra Manczalová se domnívá, že uspěla i díky tomu, jakým způsobem koncepci řízení vypracovala. „A také díky mému přístupu a povaze. Jsem komunikativní a vůdčí typ, jdu si odhodlaně za svým, avšak nejdu takzvaně přes mrtvoly. Umím přijímat názory ostatních, jejich konstruktivní kritiku a následně s tímto pracovat," říká nová ředitelka.

A jaké jsou její první dojmy? „Ze soukromého jsem najednou skočila do veřejného sektoru. Dostala jsem se do světa pro mě doposud neznámého. Začínám se ale rychle orientovat, v této organizaci vidím velký potenciál. Mám spoustu plánů a představ, které bychom mohli společně realizovat," prozradila Petra Manczalová.

Bývalá ředitelka krnovského Městského informačního a kulturního střediska Kateřina Lindovská, která vedla tuto příspěvkovou organizaci města deset let, rezignovala letos v květnu.

„Ve svém rezignačním dopise sdělila, že ji k rozhodnutí vedlo více důvodů, zejména pocit přetrvávající nedůvěry vedení města k její osobě," uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová. Městské informační a kulturní středisko Krnov je příspěvkovou organizací města, sídlí na Náměstí Míru 14 v Krnově.

Výběrové řízení Výběrové řízení na místo ředitelky Městského informačního a kulturního střediska se konalo 29. června. „Přihlásili se čtyři uchazeči, z nichž jeden nesplnil podmínky a nebyl pozván k osobnímu pohovoru. Pohovory se uskutečnily za přítomnosti paní starostky PhDr. Mgr. Jany Koukolové Petrové," uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Členové výběrové komise: Jan Krkoška (místostarosta), Bc. Dagmar Jatzková, Dis.(personalistka), Ing. Monika Vyležíková (vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu MÚ Krnov), Mgr. Pavel Trávníček (ředitel ZUŠ Krnov, zastupitel za NEOS Krnov).

„Pevně doufám, že se naplní mé vize a plány," říká Petra Manczalová

Co si myslíte, že v Městském informačním a kulturním středisku funguje dobře?

MIKS se snaží přinášet obyvatelům města co nejvíce různorodých akcí a já si myslím, že se jim to daří. Nezapomíná se na mladé ani na starší obyvatele. Pořádá pěkné výstavy ve Flemmichově vile, nabízí aktuální filmové novinky v kině a podobně. Podle mého názoru, jako vášnivé návštěvnice divadla, se zde hraje málo divadelních představení, na druhou stranu oceňuji, že se zvou pražské soubory.

V čem vidíte naopak rezervy?

Rezervy lze nalézt ve všech organizacích a já budu usilovat o rychlé a efektivní využití těch našich. Věřím, že se nám to společně podaří.

Chtěla byste něco Krnovanům sdělit?

Pevně doufám, že se naplní mé vize a plány, které s touto organizací mám. Doufám, že si netrhnu ostudu. Buďte shovívaví a držte mi palce.

Gabriela Mathiasová