Na výměně výtahů, která bude stát 9,6 milionu korun, se finančně podílí dotací ve výši 7,7 milionu korun Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zbývající část je dofinancována z městského rozpočtu.

„Jeden výtah byl z hlediska současných evropských norem již nevyhovující a zbývající dva hydraulické výtahy jsou energeticky velmi náročné a z důvodu svého opotřebení už také značně poruchové. Proto budou tyto výtahy do konce roku kompletně vyměněny za zcela nové – lanové. Budou mít větší nosnost a i ekonomičtější provoz,“ uvedl vedoucí investičního oddělení odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Krnově Georgios Bazakas.

Z těchto tří výtahů bude jeden zcela bezbariérový. Jedná se o výtah v jižní části objektu, který je součástí projektu Komplexní bezbariérová trasa Krnov, s nímž se nyní město Krnov uchází o finanční podporu u Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Pokud se na tento projekt podaří získat finanční podporu, bude k nově zrekonstruovanému výtahu vybudován bezbariérový přístup, který poslouží především osobám s omezenou možností pohybu. V současné době je přístup k výtahu v jižním křídle hlavní budovy pro lidi s omezením pohybu prakticky nemožný.

Město Krnov, které v areálu nemocnice vlastní řadu budov a pozemků, má se Sdruženým zdravotnickým zařízením (SZZ) Krnov uzavřenou smlouvu o výpůjčce, v níž přenechává tyto nemovitosti výpůjčiteli do bezplatného užívání a ten se zavazuje svým nákladem udržovat zapůjčený majetek včetně údržby zeleně, chodníků a přístupových cest a dbát o ně s péčí řádného hospodáře. Přestože se SZZ Krnov v této smlouvě zavázalo k údržbě nemovitostí, na větších investicích směřovaných do městských budov se město Krnov vždy podílí.