V areálu by mělo být dětské hřiště, hřiště na plážový volejbal a víceúčelové hřiště pro tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou, házenou a košíkovou. Stávající fotbalové hřiště získá novou tribunu. Bude zde také robinsonské hřiště a plochy pro jízdu na kole, skateboard, cyklokros a kolečkové brusle. Fit-stezka s tělocvičnými prvky se v zimě změní na upravovanou běžeckou stopu s večerním osvětlením. Budova šaten bude víceúčelová včetně sociálního zázemí a bufetu.

Návrh také počítá s doplněním a rekonstrukcí přírodních prvků – s výsadbou stromů, keřů, smíšených porostů a alejových stromů. Rekonstrukce a rozšíření se dočkají také trávníkové plochy. „V současné době získala obec dotaci Moravskoslezského kraja na podporu přípravy projektové dokumentace. Zavázali jsme se, že v příštím roce podáme dotaci na realizaci této akce,“ vyvětlila starostka Machová.

Do dvou let by zde měl vyrůst sportovně–rekreační areál pro všechny věkové skupiny i pro návštěvníky obce.