Tlaky k výstavbě jdou ale ze strany okolních obcí, jako jsou Velká Štáhle, Ryžoviště, Lomnice či Huzová. „Takové plány tamní radnice opravdu mají. Získají tímto záměrem nezanedbatelné prostředky,“ potvrdil starosta města Bohumír Kamenec.

Také krajský úřad se k výstavbě větrných elektráren vyjádřil. „Stanovisko vyplývající ze zpracované studie je takové, že do prostoru Jeseníků nejsou podobné typy staveb vhodné. Proto se ani nedoporučují,“ konstatoval Bohumír Kamenec.

Na svém území má město za podnikem Al Invest fungující trafostanici. Ta se nalézá v okrese pouze v Břidličné a Horních Životicích. „Kdyby vybudovali větrné elektrárny v okolních obcích, umožníme jim u nás zřídit věcné břemeno,“ slíbil Bohumír Kamenec.

V úterý 15. července se starosta setkal se zhotovitelskými firmami u jednání o věcném břemenu na trafostanici. „Nebudeme jim bránit v uložení kabelu a rozšíření trafostanice. Jde o veřejně prospěšné zařízení, to bychom bránit ani nemohli,“ řekl Bohumír Kamenec.

Jednání se vedla i o pozemcích. Stanice sousedí s podnikatelskou zónou města. Na zastupitelstvu přijali usnesení a záměr, že přes Městskou obchodní společnost nebo Správu domů vybudují fotovoltaickou elektrárnu o výkonu do jedné megawatthodiny. Nyní žádají u Pozemkového fondu ČR o převod přilehlých pozemků na město.

Situaci by vyřešil bezúplatný převod. Je možné, že Pozemkový fond ČR prodá pozemky přímo provozovatelské firmě. Část tamní výměry ale již patří městu. „Jen nás mrzí, že 150 metrů vysoké větrné elektrárny v okolních katastrech budeme muset vídat v případě výstavby i z našeho města,“ doplnil starosta.