Ocenění navrhuje radě města kulturní a sportovní komise.

V kategorii kulturní tělesa byly letos oceněny tři soubory, z toho jeden taneční a dva divadelní. Každé těleso je tvořeno konkrétními lidmi, kteří společně tvoří něco, čím obohatí sebe i ostatní. A dělají to už hodně dlouho.

TS Flash: Stovky choreografií

Taneční soubor FLASH založila v roce 1991 Jana Matějková, která v něm celé čtvrtstoletí působí jako vedoucí. Za tu dobu prošly souborem stovky tanečníků, kteří tancovali ve více než sto choreografiích.

„Soubor FLASH reprezentuje město Krnov v Česku i v zahraničí. Například se zúčastnili velkého festivalu v řeckých Aténách. Největších úspěchů dosáhl soubor v kategorii plesových formací, street show formací a modern dance. Je nositelem titulů mistrů a vicemistrů ČR i titulů mistrů světa v dětské věkové kategorii," zaznělo při slavnostním aktu na adresu TS Flash.

Červiven: Hravost a nápaditost

Příběh divadelního spolčení Červiven začal v roce 2008. Jeho principálkou je Petra Severinová, jejíž Kočovná divadelní společnost patří k předkům ve vývojové linii Červivenu. Petra Severinová vyučuje na krnovské pedagogické škole dramatickou výchovu.

V Červivenu funguje jako dramaturgyně, režisérka, kostymérka, herečka, výrobce loutek a rekvizit. Soubor za dobu své existence vytvořil a nazkoušel 16 inscenací pro děti a mládež. Pětkrát se dostali až na národní přehlídku amatérských divadel.

„Příběh divadelního spolčení Červiven je inspirativní svou nakažlivou tvořivou hravostí a nápaditostí. Dramaturgie vtahuje diváka do děje mnoha překvapivými způsoby," přiblížila atmosféru her Červivenu zástupkyně města.

Lidové divadlo: Vražda sexem

Třetím oceněným tělesem je Divadelní soubor Lidové divadlo při MIKS Krnov. Soubor navazuje na dlouholetou tradici amatérského divadelnictví v Krnově. V současnosti má 16 členů, pracuje pod vedením Tomáše Marka a pravidelně se zúčastňuje postupových přehlídek amatérských divadelních souborů Dospělí dětem.

K největším úspěchům patří postup na Národní přehlídku amatérských souborů hrajících dětem Rakovnická Popelka a také vystoupení na prknech Slezského divadla v Opavě. V současné době soubor reprízuje mimořádně zdařilé představení Vražda sexem.

V Krnově bylo uvedeno vloni dvakrát, ale pobavilo také diváky v Úvalně, Branticích, Lichově a Vrbně pod Pradědem. Pro děti soubor připravuje novou pohádku Zvířátka a Petrovští.

Osobnosti z oblasti kultury převzaly minulý týden ocenění v Koncertní síni sv. Ducha. Město Krnov letos ocenilo tři soubory a 14 jednotlivců různého věku.

Představitelé města Krnova poděkovali také těmto 14 jednotlivcům za jejich přínos kulturnímu bohatství Krnova.

Celoživotní přínos v kultuře

Svatopluk Bříza získal ocenění za celoživotní přínos v kultuře města Krnova. Archeolog Svatopluk Bříze se již desítky let zabývá archeologickým výzkumem Krnovska. Shodou okolností se podílel i na průzkumu dnešní Koncertní síně sv. Ducha, která ve středověku sloužila jako špitál s kostelem.

Prováděl průzkum nalezišť na kopcích kolem Krnova i archeologické sondáže v exteriérech krnovského zámku. Vede archeologický kroužek na krnovském gymnáziu, spolupracuje s krnovským muzeem, tvoří podklady pro odborné publikace, vede vysokoškolské závěrečné práce a je autorem a spoluautorem několika publikací.

Ocenění za dlouhodobý přínos v kultuře

Ocenění za dlouhodobý přínos v kultuře města Krnova si odnesly dvě ženy a jeden muž.

Jana Hradečná naplňuje svůj život prací s dětmi, a to nejen při zaměstnání ve školství. Působila v Dechovém orchestru mladých a díky její osobní iniciativě vznikla muzikantů, kteří odrostli mládežnickému orchestru, soubor Malá dechovka, později přejmenovaný na Krnovanka. Při Základní škole na Dvořákově okruhu, kde v současné době pracuje, vedla skupinu mažoretek. Pro žáky připravuje paní Hradečná už 18 let soutěž MISS-MISSÁK školy a jiné nápadité kulturní akce.

Jana Hlaviznová je známá jako velká propagátorka sborového zpěvu a dlouholetá sbormistryně Ženského pěveckého sboru Krnov – Janáčkovo náměstí, který se pod jejím vedením zúčastňuje pěveckých festivalů a v období adventu pořádá koncerty a vystoupení na charitativních akcích v Krnově. Kromě toho je Jana Hlaviznová dlouhodobě aktivní členkou Pěveckého sdružení ostravských učitelek.

Drahomír Malovaný působil dlouhá léta v Krnově jako výtvarný pedagog. Výraznou měrou se podílel na výchově a estetickém rozvoji několika generací krnovských dětí. Počátkem 90. let založil soukromou základní uměleckou školu a v jejím čele stojí již mnohá desetiletí.

Pořádá mnoho kulturních akcí, uměleckých soutěží, pod jeho vedením vznikaly desítky skvělých výstav dětského výtvarného projevu. Více než deset let velmi zodpovědně a svědomitě řídil kulturní komisi města Krnova, dal podnět k opravě krnovských soch, rekonstrukci a údržbě městských parků.

V kategorii do osmnácti let byli oceněni:

Martin Schindler – vynikající mladý klavírista, žák 7. ročníku I. stupně klavírní třídy Šárky Richterové Základní umělecké školy v Krnově (ZUŠ), účastník řady prestižních soutěží, z nichž si přiváží nejvyšší ocenění. Jeho největším úspěchem je prvenství v soutěži Prag junior Note, a to první místo v I. kategorii.

Loni se s Dechovým orchestrem pod vedením pana učitele L. Tlacha zúčastnil mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů v Ostravě, kde orchestr získal Zlaté pásmo a cenu za nejlepší provedení povinné skladby.

Adam Višňovský – student pedagogické školy v Krnově, pracuje také v SVČ Méďa. Od raného dětství miluje tanec a práci v loutkovém souboru Krnováček, kterému se aktivně věnuje řadu let jako jediný z krnovské mládeže. Dlouhá léta je členem tanečního souboru Taxmen a v současné době se podílí na výchově nových začínajících tanečníků.

Karolína Rosická – žákyně krnovské ZUŠ, členka flétnového kvartetu Čtyřflet. Pracuje ve flétnové třídě Kateřiny Vidličkové. Karolína je flétnistka širokého záběru – věnuje se hře sólové, souborové, komorní i orchestrální, pravidelně se zúčastňuje nejrůznějších soutěží a přehlídek.

Karolína Orlíková – žákyně krnovské ZUŠ, patří mezi zakládající členky flétnového souboru Čtyřflet, od roku 2009 je členkou a sólistkou Dechového orchestru mladých Krnov, aktivně spolupracuje s Big Bandem Krnov, příležitostně působí v Cimbálové muzice Krnov a Edelbandu. Kromě hudby se věnuje také tanci a je členkou tanečního souboru Naboso.

Ondřej Hnízda – hudební vzdělání získával v krnovské ZUŠ v žesťové třídě Luďka Tlacha, je posluchačem 3. ročníku Lidové konzervatoře v Ostravě, kde studuje hru na trubku. K největším úspěchům patří jeho účast na X. mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů Brno 2015. Je členem Dechového orchestru mladých, dixielandu Jazzsle a krnovského bigbandu.

Nejmladší talenty

Město Krnov si také váží aktivity a talentu svých nejmladších. V kategorii mladých umělců bylo za své úspěchy oceněno pět dětí. Šestiletá Viktorie Tůmová, žákyně výtvarného oboru ZUŠ Krnov, a čtyři žáci hudebního oboru ZUŠ Krnov – osmiletý Jiří Trávníček, devítiletá Beata Uvírová, sedmiletá Zuzana Gajdošová, desetiletá Alexandra Pokorná.

Gabriela Mathiasová