Fotografie prachových částic zvětšených elektronovým mikroskopem jsou součástí výstavy s názvem Víme, co dýcháme?

Svou premiéru měla výstava na krnovské radnici, a protože je putovní, nabídl odbor životního prostředí její zapůjčení školám a dalším organizacím.

Jako první využila tuto nabídku pedagogická a zdravotnická škola SPgŠ a SZŠ Krnov, která ji loni představila studentům u příležitosti Dne Země. Zájemci o výstavu prachu mohou kontaktovat na krnovské radnici Janu Vágnerovou z odboru životního prostředí.

„Jeden z panelů návštěvníkům vysvětlí, co vzniká při spalování v lokálních topeništích, proč je nebezpečné spalování odpadů nebo jak je kvalitou ovzduší ovlivněno zdraví obyvatel měst a zejména dětí. Výstavu, která je směřována na průmysl, lokální topeniště a dopravu, doplní brožura s informacemi o nebezpečnosti spalování odpadů a s ekonomickými ukazateli vytápění," uvedla Jana Vágnerová.

Přemýšlejme při topení

Částice prachu jsou tisíckrát menší než průměr vlasu. Aby byly viditelné pouhým okem, musely být zvětšeny až 70 tisíckrát.

Tak vznikly fotografie tajemného mikrosvěta. Abstraktní tvary skryté v prachu jsou sice nádherné, ale poetická nálada diváka rychle přejde, když si uvědomí, že tyto neviditelné částice vlastně dýchá. Cílem výstavy prachu je motivovat veřejnost k zamyšlení nad ekologií lokálního vytápění.

Právě domácí kotle se významně podílí na celkovém znečištění ovzduší v regionu. „Rádi bychom, aby výstavu vidělo co nejvíc občanů. Možná pak budou na důsledky myslet i ve chvíli, kdy začnou doma topit. Správným topením mohou přispět ke zlepšení kvality ovzduší ve městě," řekla vedoucí krnovského odboru životního prostředí Rostislava Rollerová.

Autor Jiří Bílek

Autorem výstavy prachu je Jiří Bílek, který se podílel na projektu celostátního i krajského monitoringu ovzduší.

Tento odborník na imise a pachové látky se věnuje zejména souvislostem mezi kvalitou ovzduší a zdravím obyvatel. Byl členem pracovní skupiny, která monitorovala ovzduší v našem regionu. Jiří Bílek se podílel na studii, která ukazuje stav ovzduší nejen v Ostravě, ale také na Krnovsku. Studie zpracovala výsledky z českých i polských měřících stanic.