Dům na Opavské ulici 21 se začátkem září otřásl v základech, když se mezi dvěma byty propadl strop, kterým se do přízemí zřítila vana. Tři byty se rázem staly neobyvatelné, a přestože se jedná o soukromý objekt, město poskytlo nájemníkům ubytování. Toto přístřeší je jim ale k dispozici pouze do konce roku.

Majitel havarijního domu požádal město, aby jeho nájemníkům byl nárok na ubytovnu prodloužen aspoň do jara. Názory krnovských městských radních byly nejednotné, takže rada k této žádosti nedokázala přijmout žádné usnesení. Dál platí, že lidé se musí z městské ubytovny vystěhovat nejpozději 1. ledna 2009.

„Kolegové v radě se na žádost o prodloužení smlouvy těmto lidem do konce března dívají dost rozpačitě, protože postrádají větší aktivitu na straně majitele domu. To, že se město o nájemníky stará, považujeme za dočasné řešení a někteří kolegové v radě nechtějí, aby se toto provizorium dál prodlužovalo. Je povinností majitele domu sehnat svým nájemníkům náhradní bydlení a uvést havarijní dům do obyvatelného stavu, aby se mohli vrátit,“ popsala postoje radních starostka Renata Ramazanová.

Špatné světlo na majitele domu vrhá také to, že už dva měsíce před zřícením stropu byl upozorněn opatřením krnovského stavebního úřadu, že je povinen odstranit řadu zjištěných nedostatků a zajistit, aby místnosti v nejhorším stavu nikdo neobýval. Vlastník sice toto opatření převzal, ale příliš ho nerespektoval.

Zástupce majitele domu Dezider Giňa tvrdí, že se rekonstrukční práce připravují a v současnosti se už jen čeká na dokončení projektové dokumentace. „Čekáme na projekt a vedeme jednání se stavebním úřadem. Když bylo v tom bytě se zříceným stropem plno novinářů, starostka slibovala, jak nám město pomůže, a teď radní nejsou ochotni těm lidem poskytnout ubytovnu ani do konce března. Všichni za ubytování řádně platí a nejsou tam s nimi žádné problémy. My můžeme dělat jen to, co je v našich silách. Nikdo nepočítal s tím, že strop spadne a že rekonstrukce bude tak náročná. Je to obrovská časová i finanční zátěž, takže si neumím představit, jak bych ještě mohl sehnat v Krnově náhradní byty. Pokud ti nájemníci na Nový rok skončí na ulici, budou je mít na svědomí radní. My za dané situace už víc dělat nemůžeme,“ komentoval situaci Dezider Giňa.

Přestože škody způsobené padajícím stropem zasáhly pouze dva byty, neobyvatelný se současně stal také třetí byt nad nimi. V celé polovině domu totiž byly zničeny inženýrské sítě, takže bylo nutné do provedení oprav někam umístit nájemníky ze tří bytů nad sebou.

Dům na Opavské ulici 21 prošel ojedinělou metodou privatizace. Obývaly ho sociálně slabé romské rodiny, které soustavně měly problémy s dluhy na nájemném. Navíc se nájemníci příliš nestarali o údržbu, takže například inkaso za spotřebovanou vodu rostlo do extrémních částek. V tu chvíli oslovil město romský podnikatel z Opavy, který nabídl, že pokud dostane takzvaný dům hrůzy za symbolickou cenu, opraví ho na vlastní náklady a postará se, aby mu jeho nájemníci řádně platili. Dům naléhavě potřeboval opravy a vzhledem k jeho zchátralému stavu a problematickým nájemníkům nebylo možné ho zprivatizovat standardní cestou.

Zastupitelům se tehdy líbila myšlenka, že romský majitel domu porozumí lépe myšlení romských nájemníků a dokáže si lépe zjednat pořádek, než městský úřad. Vypadalo to, že se město současně zbaví ruiny i problematických nájemníků. Podnikatel získal dům za symbolickou částku kolem 28 tisíc korun, což odpovídá ceně pozemku. Nový majitel sice dal objektu novou fasádu a opravil pár drobností, ale většinu svých slibů nesplnil.