Nová pravidla stanoví podmínky pro získání a trvání nájemního vztahu, členění městského bytového fondu, výši nájemného, podmínky výměny a podnájmu bytů nebo jejich části a uzavírání nájemních smluv na základě smlouvy o přistoupení k závazku.

Změny jsou ale jen minimální, protože se oproti minulým letům nezvyšuje nájemné v bytech s regulovaným nájmem. „Už v minulém roce jsme zvyšovali nájemné minimálně a letos jsme jeho zvýšení s ohledem na sociální situaci v regionu neplánovali vůbec. Toto je ale rozhodnutí současné politické reprezentace města. Ta příští se výší nájemného bude pravděpodobně zabývat začátkem příštího roku,“ uvedla starostka Renata Ramazanová.

Drobná úprava pravidel se týká výše nájemného u bytů požadovaných k výměně. „U těchto bytů bude nájemné stanoveno ve stejné výši a určí se podle vyššího nájemného platného pro předmětné byty v době uskutečnění výměny. Ovšem jen v případě, že byt není zařazen do zvláštního režimu, což jsou sociální byty,“ řekla vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.

K tomuto postupu město přistoupilo poté, co zjistilo, že někteří nájemníci, jež vydražili vysoké tržní nájemné v atraktivním městském bytě, požádali o výměnu bytu. Do atraktivního bytu pak přišel nový nájemník, na něhož se vydražená výše nájemného nevztahovala, a který platil za metr čtvereční nižší částku, stejnou, jako ve svém předchozím, mnohdy méně kvalitním bytě. Po 1. říjnu už tomu tak nebude. Oba nájemníci, kteří si byty vymění, budou v případě rozdílného nájemného platit vyšší nájemné.

Byty s tržním nájmem se obsazují tak, že město zveřejní záměr pronájmu bytu a zájemci se dostaví ve stanovený termín na řízení obálkovou metodou. Byt získá ten, kdo nabídne nejvyšší částku. Z toho vyplývá, že tržní nájemné v městských bytech je různě vysoké, když základní částka pro nabídku je 38 korun za metr čtvereční. Město Krnov v současné době vlastní 112 bytových domů a 1585 bytů.