Konkrétně jde o bloky D, K, L a M. Jde o domy, v nichž žijí senioři, tedy skupina nejvíce ohrožená koronavirem. Také se jedná o domy s vyšším počtem městských bytů.

Dezinfekční prostředek má chránit před viry, bakteriemi a dalšími mikroorganismy. Smluvená firma ho bude aplikovat vždy ve večerních hodinách. „V domech s pečovatelskou službou bude aplikace probíhat dvakrát týdně, v bytových domech na SPC jednou týdně. Dezinfekcí projdou společné prostory, výtahy, vchodové dveře, domovní zvonky nebo zábradlí,“ uvádí Aleš Kotas z odboru správy majetku města.

Obyvatelé domů budou o termínech a způsobu aplikace biocidní dezinfekce informováni prostřednictvím letáčků vyvěšených na vchodových dveřích.

Kromě vybraných bytových domů město již dezinfikuje společné prostory polikliniky, a to každý večer v pracovních dnech.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník