Sestře Aloisii, vlastním jménem Růženě Veselé, blahopřál nejen sbor pro občanské záležitosti v čele s albrechtickým místostarostou, ale také apoštolský nuncius, což je papežský velvyslanec pro Českou republiku.

Ten předal sestře Aloisii jménem papeže Františka nejvyšší vatikánské vyznamenání. Na slavnostní mši do Města Albrechtic přijely boromejky z celé republiky.

Pro Ecclesia et Pontifice (česky Pro církev a papeže) je nejvyšší ocenění, jaké může papež udělit kněžím a laikům. Když ho nuncius Jude Thaddeus Okolo z pověření papeže ve Městě Albrechticích předával sestře Aloisii, byl to pro ni trochu návrat do starých časů. Sestra Aloisie totiž v letech 1990 až 2002 působila na pražské Apoštolské nunciatuře.

Řeholnice Maria Paschalis Jahn.
Maria Paschalis Jahn. Řeholnice zabitá v Sobotíně bude blahořečena

Byla to právě ona, kdo jako první přivítal v Praze budoucího nuncia Juda Thaddeuse Okola. Byl unavený po dlouhé cestě, tak mu ukázala pokoj, kde si může odpočinout. Uběhla už spousta let od tohoto prvního setkání na nunciatuře, ale Okolo si dodnes vybavuje zářící oči a upřímný úsměv boromejky, která ho přivítala v Praze.

Krejčovské umění a pomoc bližním

Sestra Aloisie se narodila 26. března 1923 v Hosíně poblíž Českých Budějovic. Měla dvě starší sestry a mladšího bratra. V době, kdy se učila dámskou krejčovou, vypukla druhá světová válka.

Aby nemusela na práci do Německa, nastoupila jako pomocná síla do prádelny českobudějovické nemocnice.

Zástupci Města Albrechtic navštívili klášter sester Boromejek, aby blahopřáli ke stým narozeninám sestře Aloisii, vlastním jménem Růženě Veselé.Zástupci Města Albrechtic navštívili klášter sester boromejek, aby blahopřáli ke stým narozeninám sestře Aloisii, vlastním jménem Růženě Veselé.Zdroj: Městský úřad Město Albrechtice

Mezi sestrami boromejkami, které v nemocnici působily, byla také její sestra - sourozenec. Díky této zkušenosti se rozhodla přijmout jméno Aloisie a vstoupit do Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Do noviciátu vstoupila v roce 1947, první řeholní sliby složila v roce 1949 a doživotní v roce 1956.

Bílá Voda, kostel Navštívení Panny Marie a piaristická kolej.
Bílá Voda: vězení pro stovky řeholnic. Proměnily ji a vzpomínají na ni rády

Sestra Aloisie dvacet let pracovala ve Šternberku v ústavu pro postižené děti. Dále působila v domově důchodců v Moravských Budějovicích a v takzvaném mateřinci boromejek ve Znojmě – Hradišti.

Ať už pomáhala seniorům nebo postiženým dětem, všichni kolegové vzpomínají na její krejčovské mistrovství. Šila také řeholní šaty svým spolusestrám a dodnes ráda usedá k šicímu stroji. Nejen, že je ve sto letech plně soběstačná, ale ani nepotřebuje brýle, když šije.

Skromná a pokorná sestra Aloisie

Nebylo snadné svůj život zasvěcený Bohu praktikovat v komunistickém režimu. V letech 1980 až 1990 sestra Aloisie byla představenou v tajných řádových komunitách v Praze a Brně. Nosila sice civilní oblečení, ale současně vychovávala tajně přijaté mladé sestry.

„Sestra Aloisie je člověk velmi skromný, pokorný. Nedělá jí úplně dobře být středem pozornosti. Ale uvědomila si, že se ráda potká se spolusestrami, které už dlouho neviděla. Proto svolila, že bude ráda slavit své narozeniny – více pro ty druhé, než pro sebe, a zároveň se setká se sestrami,“ uvedla v rádiu Proglas generální představená generální představená Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, sestra Ancilla Doležalová.