Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech se začaly realizovat už loni na podzim v rámci modernizace veřejného osvětlení. Byly zde položeny nové kabely a usazeny nové sloupy určené pouze pro nasvětlení přechodů.

Nedávno se na těchto připravených sloupech objevily také takzvané výložníky se čtyřmi svítidly. V současnosti už mají ve Městě Albrechticích čtyři předpisově osvětlené přechody pro chodce.