Nová albrechtická pošta ve středu 29. září slavnostním přestřižením pásky zahájila činnost v prostorech na náměstí ČSA. Klienti sem rychle našli cestu. Od osmi hodin, kdy se pošta v novém hávu otevřela, bylo ve vestibulu neustále plno. Lidé přišli nejen využít poštovních služeb, ale také si nové prostory ze zvědavosti prohlédnout. Někteří překvapivě měli potíže najít novou poštu stojící přímo na náměstí. Slovy chvály ale nikdo nešetřil.

„Je to zde opravdu krásné. Příjemné prostředí, příjemní pracovníci. Oproti původní staré poště je to určitě velká změna k lepšímu. Pošta na náměstí má také mnohem lepší polohu, bude zde blíže více lidem,“ uvedly Jarka Murová a Anna Skopalová, které přišly s prvními zákazníky.

O nutnosti přestěhovat albrechtickou poštu do jiných prostor bylo rozhodnuto v roce 2008, kdy firma O2, majitel objektu na Poštovní ulici, představila svůj záměr budovu prodat. Bylo potřeba tedy najít budovu s vhodnějším umístěním, aby byla co nejblíže klientům. Jako nové sídlo pošty bylo vytipováno několik objektů, z nichž se jako nejvhodnější ukázal dům Hany Chovaniokové umístěný na náměstí. „Před dvěma roky oslovil dceru zástupce České pošty s tím, že by měli zájem přestěhovat do tohoto objektu albrechtickou pobočku pošty,“ uvedl Petr Chovaniok.

Rekonstrukce probíhala od základů

Po rekonstrukci z původního domu zůstaly jen obvodové zdi, vše ostatní muselo být na radu statika a dalších odborníků kvůli poškození a napadení dřevomorkou odstraněno a prakticky postaveno úplně znovu. Také zástupci České pošty si stanovili podmínky, jak by měla nová pošta vypadat.

„Třeba umístění trezoru v budově se řešilo asi šestkrát, než jsme došli ke kompromisu, který vyhovuje všem. Jednání kolem nové pošty ale vždy bylo velmi příjemné. Jak už to při stavbě bývá, některé věci trvaly dlouho, než se probraly všechny možnosti, ale vždy jsme našli společné řešení,“ popsal Chovaniok průběh stavby.

Město Albrechtice nyní má nejmodernější poštu v okolí. Obdobných staveb je po České republice jen několik, v našem kraji mají srovnatelnou poštu například v Ostravě Třebovicích nebo Ostravě Zábřehu. Rekonstrukce domu včetně vybavení interiéru stála téměř sedm milionů. Náklady na stavbu převzala majitelka domu, náklady na vybavení interiéru pak Česká pošta.

Zásadním tématem při hledání nové podoby pošty byl pohled ze strany klienta. Pošta již není pevností, kde přepážky tvoří neprostupnou hráz mezi klientem a pracovníkem. Nový interiér pošty má naopak působit otevřeně, příjemně a měl by navozovat přátelskou atmosféru.

Poštovní úřad se za dobu své existence ve Městě Albrechticích stěhoval jen několikrát. Nejstarší známá budova pošty byla v roce 1831 na náměstí, číslo popisné 7. Z roku 1880 pochází zmínka o poště na dnešní Krnovské ulici číslo 2. V roce 1931 se poštou stal dům na Poštovní ulici číslo 5, kde až na krátkou přestávku sídlila pošta dosud.

Květa Gebauerová